Normen en Waarden student

advertisement
Normen en Waarden Opdracht
ONDERDEEL VAN BURGERSCHAP
DOMEIN SOCIAAL cultureel
Hieronder staan 4 opdrachten over NORMEN en WAARDEN.
Je werkt in een groep van studiegenoten die je zelf samenstelt (max 6 personen)
Overleg met elkaar!
Opdracht inleveren als Word-document aan het eind van de les.
Vermeld de namen van de leden van de werkgroep.
In de volgende les BURGerschap bespreken wij gezamenlijk de uitkomst.
Opdracht 1
Hieronder staan zes WAARDEN. Geef telkens een NORM aan die bij deze WAARDE past.
Waarden
Norm
Gezondheid
Sporten
Eerlijkheid
Niet liegen
Avontuur
Reizen
Trouw
Niet vreemdgaan
Sportiviteit
Niet bijten
Veiligheid
Stoppen voor verkeerslichten
Opdracht 2
In het dagelijkse leven kan je niet altijd doen wat jij belangrijk vindt. Je moet je aanpassen.
Geef twee voorbeelden van NORMEN en twee voorbeelden van WAARDEN van anderen waar jij het
NIET mee eens bent.
1 Bepreek binnen je groepje waarom je het met deze NORMEN en WAARDEN niet eens bent.
Norm: Je gooit geen afval uit je auto.
Waarde: Respect voor het milieu: Wij vinden dat je sommige dingen zoals plantaardige
dingen denk aan appels banaan etc. Je best weg mag gooien in de berm
Norm: Als iemand, een meerdere bijvoorbeeld, je opdraagt wat te doen, dan doe je dat.
Waarde: Gehoorzaamheid: Wij vinden dat je niet zomaar bevelen mag en kan krijgen.
Norm: Als je in de lift staat, laat je geen windjes.
Waarde: Beleefdheid, Rekening houden met anderen: Een windje is natuurlijk en kan je niet
altijd ophouden
2 Maak een lijstje met NORMEN en WAARDEN die jullie belangrijk vinden binnen de school en/of
binnen jouw toekomstige werk (minimaal vijf voorbeelden).
Norm : De Docent niet uitschelden
Waarde: Respect
Norm: Niet pesten
Waarde: Respect
Norm: Niet Spijbelen
Waarde: Beleefd
Norm: Niet stelen
Waarde: Rechtvaardigheid
Norm: Geen wachtwoorden bekijken
Waarde: Privacy
Opdracht 3
Overleg in de groep wat de top 10 is waar jullie je aan ergeren.
Je kunt je ergeren aan verschillende dingen: verkeer, school, overheid, reclame, openbare ruimte,
internet, et cetera. Om je enigszins op weg te helpen hebben we een aantal ergernissen onder elkaar
gezet:















Agressief gedrag
Discriminatie
Drugsgebruik
Fietsen zonder licht
Door rood rijden
Gebrek aan respect voor politie
Geluidsoverlast
Hangjongeren
Hondenpoep
Kauwgumresten
Luid mobiel bellen
Middelvinger in het verkeer
Niet opstaan voor ouderen
Straatroof
Vernielzucht en vandalisme





Winkeldiefstal
Zwartrijden
Zwerfvuil
Roken in rookverbod ruimte
Collega’s die voortdurend internetten op het werk
Top 10 ergernissen THUIS
Top 10 ergernissen OP SCHOOL
1 Zeurende Ouders
Tijden
2 Klusjes
Verplichting
3 Niet binnen mogen Roken
Huiswerk
4 Tijden thuis
Slechte Docenten
5 Straf
Oneerlijkheid
6 Over bezorgdheid
Kantine tijden
7 Smerig eten
Gebrek aan voorzieningen
8 Storende ouders
Rookzone
9 Schaamte
Niet mogen eten en drinken in de les
10 Privacy
Vervelende mensen
Opdracht 4
Overlast gevend gedrag
Overlast gevend gedrag en jeugdcriminaliteit. Uit onderzoek blijkt dat een derde van de bevolking zich
soms onveilig voelt. En zes procent zich vaak onveilig voelt. De laatste jaren is er een stijging van
geweldsmisdrijven. Het aandeel van jongeren in geweldsmisdrijven groeit gestaag. Er is een sterke
stijging van het aandeel allochtone jongeren en een relatieve stijging van het aandeel meisjes en
vrouwen.
Bespreek met elkaar NORMOVERSCHRIJDEND gedrag in een wijk/buurt die jullie hebben gekozen,
op verschillende terreinen, bijvoorbeeld:

op en rond de school/scholen

op straat

in en rond het stadion/sportvelden

in het openbaar vervoer

in het verkeer

op het werk

in rond winkels/winkelcentra
Beschrijf nu welke geweldsmisdrijven er plaatsvinden. Beschrijf onderstaande aspecten:
We hebben Amsterdam gekozen.
Maak gebruik van artikelen die in de Media zijn benoemd > film / krantenartikel

Welke soorten geweldsmisdrijven? (minimaal drie soorten).
Inbraken, Wietplantages, Geweld

Wie zijn de daders en slachtoffers?
Buitenlanders

Omvang van het probleem: Amsterdam is een stad

Wat valt er aan te doen? Maatregelen?
Betere Beveiliging meer politie die wel wat doen
Opdrachten inleveren als Word-document aan het eind van de les.
Vermeld de namen van de leden van de werkgroep.
In de volgende les BURGerschap bespreken wij klassikaal de uitkomst.
Leo Mediacollege 2015
Download
Study collections