dispensatie aanvraag

advertisement
DISPENSATIE AANVRAAG VERLICHTING
St. KMVK
t.a.v. de heer E. van Dijk
Postbus 102
3970 AC DRIEBERGEN
[email protected]
Geachte heer van Dijk,
Via deze weg vragen wij bij u dispensatie aan voor de norm: Energie efficiënte verlichting.
De reden voor deze dispensatieaanvraag is technisch/financieel/bouwkundig/? van aard.
[beschrijf hieronder uitgebreid de reden waarom u momenteel nog niet aan de norm kunt voldoen en
op welke termijn u wel aan de norm denkt te kunnen gaan voldoen].
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Omdat wij zo spoedig mogelijk aan de norm moeten en willen voldoen hebben wij in onze actielijst
opgenomen hoe wij dat gaan uitvoeren. Onze meest actuele MVO-actielijst hebben wij als bijlage
bijgevoegd. Wij verklaren aan de overige normen van de Green Key te voldoen.
Wij zien uw reactie graag spoedig tegemoet.
Met vriendelijke groet,
Naam bedrijf
Naam contactpersoon
Adres
Postcode en Plaats
Ondertekening met dagtekening
Download