5. Leerlingen hebben vrijheid van uiterlijk. Als het - UniC

advertisement
Het leerlingenstatuut van UniC
In dit statuut wordt de grondwet van UniC uitgewerkt in een aantal rechten en plichten.
Leerlingen en docenten kunnen met het leerlingenstatuut elkaar op hun rechten plichten
wijzen. Geldig voor het schooljaar 2010-2011.
De Grondwet zegt:
Norm 1: Iedereen is medeverantwoordelijk
in het leveren van een bijdrage voor een
fijne tijd op school.
Norm 2: Ruimte geven = Ruimte delen.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Discrimineren is verboden.
Als leerlingen iets in vertrouwen wordt verteld, hoort dat in vertrouwen te blijven.
De schoolkrantredactie heeft vrijheid van drukpers
Iedere leerling mag iets in de schoolkrant zetten als hij / zij dat wil.
Leerlingen hebben vrijheid van uiterlijk. Als het uiterlijk van een leerling aanstoot geeft of als
anderen er last van hebben, gaan de twee partijen in gesprek. Als zij er niet uit komen, mag de
school een beslissing nemen.
Leerlingen houden zich aan het rook-, alcohol- en drugsreglement.
Mobieltjes staan in de hele school op stil.
Het kauwen van kauwgom is in de hele school verboden.
Eten en drinken in werkruimtes is niet toegestaan.
De leerlingenraad vertegenwoordigt de leerlingen.
Vergaderingen van de LLR zijn openbaar.
De leerling heeft recht op een vertrouwenspersoon.
De grondwet zegt:
Norm 3: Werken vraag om Rust: Iedereen kan
zijn/haar werk goed doen op zijn/haar eigen
manier.
Norm 4: Werken = presteren: Je haalt eruit wat
er in zit.
Norm 5: Werken = samenwerken:Je bent niet
alleen.
13. Leerlingen praten niet door de docent heen.
14. De leerling is zelf verantwoordelijk om de benodigde spullen voor de lessen mee te
nemen. Docenten geven dit op tijd aan.
15. Als leerlingen na herhaalde uitleg de stof nog steeds niet begrijpen, helpt de docent
de leerling zoveel mogelijk.
16. De leerling heeft een goede mentor die hem begeleidt. Als dat niet het geval is, kan
de leerling naar de schoolleiding of de LLR.
17. Een datum van een toets worden tenminste twee weken van tevoren opgegeven. De
toetsstof wordt tenminste een week van te voren opgegeven. Voor leerjaar 4,5 en 6
geldt natuurlijk het PTA.
18. Leerlingen hebben eigen verantwoordelijkheid bij het herkansen van toetsen.
19. Toetsen worden binnen drie weken nagekeken en teruggegeven. Voor leerjaar 4,5 en
6 geldt natuurlijk het PTA.
20. Resultaten van leerlingen kunnen door docenten buiten lesverband openbaar worden
gemaakt. De leerling kan echter wel met een goede reden aan de docent vragen het
bovenstaande niet te doen.
21. Leerlingen en docenten zijn op tijd aanwezig.
De grondwet zegt:
Norm 6: Leerjaar 1 ≠ Leerjaar 2, 3, 4.
Norm 7: Elke ruimte heeft een duidelijke functie
Norm 8: Mijn spullen ≠ Jouw spullen
Norm 9: Wees zuinig met jouw en andermans materiaal
22. De docentenkamer is voor leerlingen toegankelijk, met uitzondering van pauzes en
als er vergaderingen en persoonlijke gesprekken plaatsvinden.
23. Docenten en leerlingen blijven van elkaars spullen af.
24. Docenten mogen met reden, in tegenstelling tot hierboven, spullen van leerlingen
tijdelijk innemen.
25. Muziek luisteren tijdens een toets is verboden.
26. De school heeft het recht om spullen van leerlingen in te zien bij verdenking van
diefstal.
27. Leerlingen en docenten houden zich aan het ICT-protocol.
28. Leerlingen moeten aan het begin van het jaar het ICT-protocol ondertekenen.
2
Download