Thema: ZOEKEN EN VINDEN, p. 75 WAT? De Myers

advertisement
Myers-Briggs Type Indicator (MBTI)
Model om inzicht te krijgen in persoonlijkheidstype
Thema: ZOEKEN EN VINDEN, p. 75
WAT?
De Myers-Briggs Type Indicator (MBTI) is een model dat je inzicht geeft in je
persoonlijkheidstype. Het is het meest gebruikte instrument om het persoonlijkheidstype van
iemand in kaart te brengen bij het begeleiden van loopbanen. Op grond van verschillen tussen
persoonlijkheden zijn zestien persoonlijkheidstypes. Er is geen ‘goed’ of ‘slecht’ MBTI-type. Elk
persoonlijkheidstype heeft zijn sterktes en zwaktes.
DOEL?
Na het invullen van de MBTI-vragenlijst heeft de werknemer een groter zelfinzicht. De uitslag
van de MBTI helpt iemand om zijn ontwikkelingsrichting te bepalen en om zijn werk zo goed
mogelijk af te stemmen op zijn persoonlijkheid.
LEVENSFASES, GENDER EN DIVERSITEIT
Het werken met archetypes geeft ook meer inzicht in je persoonlijkheidstype en de
sterktes en uitdagingen die daarmee samenhangen. Meer informatie vind je in de
fiche INDIVIDU Zoeken & Vinden – 07 de Archetypes.
De MBTI is toegankelijk voor iedereen. Voor laaggeletterden is de hulp van een
begeleider wel aan te raden aangezien er met een vragenlijst wordt gewerkt.
Er bestaat ook een korte en vereenvoudigde versie van de werktypevragenlijst met
28 ipv 88 vragen. Deze versie is goed voor minder taalvaardigen of kortgeschoolden
(Loopbaancoaching volgens de loopbaanlemniscaat, Van Nooten & Servranckx, 2011).
MATERIAAL
In de Benelux is er slechts één organisatie - OPP - die gerechtigd is om het officiële MBTI
materiaal uit te geven, MBTI-trainingen te verzorgen en adviseurs te certificeren. Een
gecertificeerde MBTI-adviseur beschikt over het officiële MBTI-materiaal, dat bestaat uit:



Een vragenlijst
Een boekje met typebeschrijvingen
Aanvullende verificatiemethoden om te checken of het type klopt.
Op het Internet is ook heel wat informatie over de MBTI beschikbaar. Er zijn echter geen
websites waar je de volledige MBTI kan invullen. De testen die je op het internet vindt, zijn
vereenvoudigde versies:



Zo is er een Engelstalige vragenlijst die je MBTI-type bepaald en die redelijk accuraat is.
Je kan ook je type bepalen door de kenmerken van de verschillende voorkeuren te lezen
en daaruit een keuze te maken.
Je vindt ook een uitgebreide beschrijving van elk MBTI-type terug op het Internet en
ideeën voor persoonlijke groei per MBTI-type.
Bron: http://www.lancelots.nl/ontwikkelen/persoonlijkheidstypen/mbti
HOE GEBRUIKEN?
De werknemer vult de MBTI-vragenlijst in. De MBTI bepaalt het persoonlijkheidstype van de
werknemer op basis van zijn fundamentele voorkeuren op vier gebieden:
1.
2.
3.
4.
Waarvan krijgt hij energie? (Resultaat = Extraversion of Introversion)
Hoe neemt hij informatie op? (Resultaat = Sensing of iNtuition)
Hoe neemt hij beslissingen? (Resultaat = Thinking of Feeling)
Hoe gaat hij om met de buitenwereld? (Resultaat = Judging of Percieving)
Wanneer hij alle voorkeuren (eerste letters) bij elkaar voegt weet hij wat zijn
persoonlijkheidstype is. Via enkele verificatiemethoden gaat de begeleider na of het type echt
klopt.
Download