Beleidsdoelstelling 15/ Brugge is een sociale en solidaire stad

advertisement
Beleidsdoelstelling 15/ Brugge is een sociale en solidaire stad
Actieplan 6: Brugge is een toegankelijke stad (fysiek, mentaal)
Actie 6/A0318: Er wordt gewaakt over een voldoende spreiding van de
buurthuizen/dienstencentra met extra aandacht voor nieuwkomers, senioren, mensen met een
beperking en moeilijk te bereiken mensen. Stedelijke buurtcentra en dienstencentra OCMW
worden geïntegreerd.
(preventiedienst)
LIBVBP04: De gemeente versterkt en/of stimuleert de niet-gemeentelijke organisaties en
voorzieningen in de verschillende relevante domeinen bij het bereiken van de bijzondere
doelgroepen van het integratiedecreet en het vergroten van hun betrokkenheid met het oog
op gelijke kansen voor alle burgers.
Indicatoren:
Commentaarvelden:
Aan de hand van interculturaliseringstrajecten in samenwerking met het provinciaal
integratiecentrum deSOM vzw probeert de diversiteits-en integratiedienst de voorzieningen te
versterken en stimuleren in het bereiken van de bijzondere doelgroepen van het integratiedecreet,
waaronder de nieuwkomers. Op maat van de buurtcentra/dienstencentra worden verschillende
pistes uitgeprobeerd.
Het belang van de lokale dienstencentra en buurthuizen voor de integratie van nieuwkomers is
essentieel. De laagdrempeligheid en nabijheid zorgen voor een versterkte participatie van de
doelgroepen van het integratiedecreet. De activiteiten van de dienstencentra/buurthuizen worden
gescreend op hun toegankelijkheid voor etnisch-culturele minderheden en het aanbod kan in
samenspraak met het platform etnisch-culturele minderheden gestalte gegeven worden. Op die
manier worden buurthuizen ‘open huizen’, want ‘samenleven doe je niet alleen ‘(cfr leuze
preventiedienst).
Download