Klik hier voor de Powerpointpresentatie

advertisement
Vluchtelingen in een
gastvrij Brabant
Roos Sohier
Provinciale Raad Gezondheid/BrabantAdvies
Verbinding, wederkerigheid en
toekomstperspectief voor alle
inwoners van Brabant, inclusief de
nieuwkomers
Verstandig beleid voor de lange termijn





Integraal
‘Georganiseerde’ gastvrijheid
Menselijke maat
Vanuit veerkracht en vitaliteit
Vanaf het begin integratie en verbinding met
lokale gemeenschap
 Wederkerigheid
 Zie nieuwkomers niet als
probleem, maar als een kans
Nieuwkomers nemen waardevolle
talenten, ervaringen, vaardigheden
en kennis mee
Integrale oplossingen en ideeën rond
wonen, werken, scholing, gezondheid,
welzijn en inburgering kunnen samen met
en door lokale gemeenschappen én
vluchtelingen uitgewerkt worden
Dit betekent onder andere
 Kleinschalige/eigenschalige opvang, op een stabiele plek
 Vanaf dag 1 creëren van contacten met de lokale
gemeenschap (coördinatie burgerinitiatieven Rode Kruis)
 Uitgaan van wederkerigheid
 Met bijzondere aandacht voor de minderjarigen
 En aandacht voor psychische en fysieke
gezondheidsproblemen
 Betekenisvol benutten van de tijd in de COA opvang en
het gedwongen nietsdoen doorbreken
 Bieden van een klankbord en ondersteuning
aan actieve burgers (én nieuwkomers)
Met het oog op de lange termijn
 Vertel het verhaal (visie)
 Betrek zo snel mogelijk de lokale netwerken (ondernemers,
onderwijsinstellingen, wijkraden, sportverenigingen,
culturele verenigingen etc etc)
 Investeer in dat wat goed gaat (appreciate inquiry) en vorm
een lerend netwerk
 Creëer ruimte voor creatieve en onorthodoxe oplossingen
vanuit de lokale gemeenschap, inclusief de nieuwkomers
 Neem zorgen van inwoners serieus
 Zorg waar nodig dat bestaande regelgeving wordt verruimd
 Zet in op taal, scholing, onderwijs, werkervaring, betaalde
arbeid
 Benut het vraagstuk als kans voor versnelde
vernieuwingen in zorg, welzijn, leefbaarheid, onderwijs,
arbeidsmarkt en (betaalbare) woningbouw voor álle
Brabanders, inclusief de nieuwkomers
Vervolg
- Vervolgpublicatie BrabantAdvies, Vluchtelingenwerk
Midden-Brabant, PON en ZET (met name gericht op
arbeidsparticipatie)
- PACT Brabant
Met het oog op de lange
termijn nu beginnen!
Vragen & discussie
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Create flashcards