Project S. Relationele en seksuele vorming voor

advertisement
 Project S. Relationele en seksuele
vorming voor minderjarige anderstaligen
Lieve Lenaerts &Eva joos
Het Project S is ontwikkeld voor OKAN ‐ Onthaalklas voor anderstalige nieuwkomers, maar het is ook voor vele andere groepen geschikt. De doelstelling is de overbrugging van de vaak aanwezige taal‐ en cultuurkloof specifiek omtrent relationele en seksuele vorming. Methodieken werden uitgedacht, uitgeprobeerd, herzien of herkaderd naar de doelgroepen toe. De boodschap wordt kracht bijgezet door veel visueel materiaal, talige ondersteuning en de didactische opbouw van het geheel. Het boek bevat ook een overzichtslijst van bruikbare materialen en randmethodieken. Via een weblink kan de gebruiker op de hoogte blijven van de verdere ontwikkeling van het Project. Lieve Lenaerts studeerde rechtsgeleerdheid aan de KU Leuven en godsdienstwetenschappen aan het bisdom in Antwerpen. Ze doceert aan het HIVSET ‐ Hoger Instituut voor Verpleegkunde Sint Elisabeth in Turnhout en richtte er DoorElkaar op, een expertisecentrum diversiteit, dat onder meer dit project uitwerkte voor de Onthaalklas voor anderstalige nieuwkomers. Eva Joos volgde een lerarenopleiding en combineerde daarna een baan bij de Europese Commissie in Brussel met een masterstudie opleidings‐ en onderwijswetenschappen aan de Universiteit Antwerpen. Ze is lerares goedsdienstleer in de OKAN‐afdeling van het HIVSET en ze is verbonden aan het HIVSET Vormingscentrum. Praktisch ISBN 9789044129694 Prijs: 12,90 euro Garant 2012, www.garant‐uitgevers.be, [email protected] ©BVLO Pagina 1 van 1 
Download
Random flashcards
mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

kinderdagverblijf Wiekwijs

2 Cards oauth2_google_7b80f232-43ab-4a38-be6e-61287e4cdb0a

Create flashcards