VORMINGSAANBOD ONDERWIJS

advertisement
Vormingscentrum HIVSET vzw
Herentalsstraat 70
2300 TURNHOUT
Tel. +32(0)14 47 13 12
[email protected]
vormingscentrum.hivset.be
Vormingscentrum Hivset biedt:
•
•
•
themagerichte vormingen en trainingen
intensieve individuele en teamgerichte
coaching
supervisie voor zowel individuen als voor
een team
Al deze activiteiten zijn competentiegericht
en spelen in op de ervaring en de beleving
van de deelnemers. Het resultaat hiervan is
een interactief en dynamisch leertraject dat
begeleid wordt door professionelen met kennis
uit het werkveld.
Algemeen directeur HIVSET
Op maat
Dominique Devel
[email protected]
Al onze activiteiten kunnen gebeuren op
maat van u, uw team, of uw organisatie. We
stemmen de verwachtingen, behoeften en
noden van de deelnemers af, we sporen de
individuele vaardigheden en werkpunten op en
brengen deze in kaart. Met andere woorden,
de deelnemer staat centraal tijdens het ganse
leerproces. Elk onderwerp kan toegespitst
worden op uw organisatie. Bovendien staan wij
als organisatie open voor nieuwe onderwerpen
die u als organisatie graag verzorgd zou zien.
Markt
Herentalsstr. 70
Vormingscentrum
Hivset
Gierle
E34
23
Trein Herentals
Antwerpen
Brussel
24
Bob Van de Putte
[email protected]
Directeur Vormingscentrum HIVSET
Woon- en zorgcentra, Jeugd- en
gehandicaptenzorg, Kinderopvang
en Thuiszorg
Juan Luyten
[email protected]
Mol
Parking
Muylenberg
Ringparking
Antwerpen
ONDERWIJS
Ziekenhuizen, Psychiatrische centra en
Welzijnssector
François Diepstraten
[email protected]
Tilburg / Breda
Station
VORMINGSAANBOD
Coördinatoren
Hoogstraten
Westmalle
VORMINGSCENTRUM
Concept
Eindhoven
Bedrijven & Onderwijs
Natasja Seels
[email protected]
Projecten
Helga Van den Eynde
[email protected]
Eva Joos
[email protected]
Geel
VORMING - BEGELEIDING - ZORG
ONDERWIJS
Een greep uit ons aanbod
Communicatie
De tijd dat je als leerkracht 40 jaar lang hetzelfde vak op dezelfde manier kon geven, is
al lang voorbij. Het onderwijs vandaag de
dag ondergaat immers heel wat vernieuwingen. Ook de kleuters, leerlingen en studenten zijn veranderd. Zij weerspiegelen de
veranderende maatschappelijke evoluties.
Thema’s voor leerkrachten
• Agressie bij jonge kinderen
• Positief omgaan met kinderen en jongeren
• Communicatie met ouders
Voor leerkrachten en beleidsmedewerkers
in het onderwijs zoals u, is het dan ook
belangrijk dat u op de hoogte bent van de
veranderingen in het onderwijs en de impact ervan op uw concrete werksituatie. U
wilt zichzelf of uw medewerkers regelmatig
bijscholen om up-to-date te blijven.
Meer dan 20 jaar staan wij garant voor kwaliteit, flexibiliteit en professionaliteit binnen
de vormingssector. Hierdoor kunnen wij u
een flexibel, deskundig en innoverend antwoord bieden op uw vraag.
Creatief met kinderen
•
•
•
•
•
•
Werken met gips
Kleur op je snoet: grimetechnieken
Poppenkast
Kleuteryoga
Kokkerellen met kinderen
Creatief met materiaal
Diversiteit
i.s.m. ons Expertisecentrum DoorElkaar
• Emoties en attitudes bij meertalige
jongeren
• Anderstaligen in de klas: anders denken
en doen?
• Taalzorg
• Cultuur en cultuurverschillen
• Taaldiversiteit
• Relationele- en seksuele vorming bij minderjarige anderstaligen
• Taalontwikkeling en taalstimulatie bij kleuters
• Taal op stage
Preventie en veiligheid
•
•
•
•
•
EHBO
Bedrijfseerstehulpverlener (reanimatie, AED, EHBO)
Levensreddend handelen
Wondzorg
Opleiding vertrouwenspersoon
Thema’s voor beleidsmedewerkers
Leidinggeven
•
•
•
•
•
Creatief leidinggeven
Functionerings- en evaluatiegesprekken
Conflicthantering
Leiding geven aan voormalige collega’ s
Intervisiesessies
Teambegeleiding
•
•
•
•
Teamdynamiek
Hoe kan ik mijn personeel coachen?
Omgaan met verschil in een team
Supervisie in het team
Diversiteit
i.s.m. ons Expertisecentrum DoorElkaar
• Diversiteit in het team en de organisatie
• Omgaan met waarden, normen en grenzen in de organisatie
Thema’s voor kleuters, leerlingen, studenten
• Basiscommunicatie
• Assertiviteit
• Faalangst
• Positief denken
• Opkomen voor jezelf
• Spelen met Kees , Mohammed, Muka & Kweku
Download