Netwerkbijeenkomsten Nieuwkomers samenwerkingsverband de

advertisement
Netwerk bijeenkomsten “werken met nieuwkomers in het
basisonderwijs in de Liemers”
Veel basisscholen verzorgen onderwijs aan kinderen die als nieuwkomers Nederland zijn
binnengekomen. Andere scholen zullen er misschien mee te maken gaan krijgen. Dat stelt
hen voor nieuwe uitdagingen. Hoe zorg ik voor een veilig en goed leerklimaat voor kinderen
die de Nederlandse taal niet of nauwelijks beheersen? Hoe ga ik om met de ervaringen,
gewoonten en talen van deze kinderen? Hoe vang je leerlingen die de Nederlandse taal niet
beheersen de eerste tijd op? Wat is naast taal van belang bij de eerste opvang?
Binnen het samenwerkingsverband worden er 2, maximaal 3 taalklassen gerealiseerd in de
wijken waar op dat moment de meeste doelgroepkinderen vanaf 6 jaar wonen.
Om ervaringen, praktische tips en expertise op het terrein van onderwijs aan nieuwkomers te
kunnen uitwisselen worden er netwerkbijeenkomsten georganiseerd.
Doelgroep
Voor iedereen die betrokken is bij de opvang van nieuwkomers in het basisonderwijs binnen
het samenwerkingsverband de Liemers.
Doel



Je wisselt ervaringen uit met andere professionals die met nieuwkomers (gaan)
werken
Je professionaliseert je via dit netwerk op het gebied van specifieke aspecten van het
taalonderwijs aan nieuwkomers.
Je wordt geïnformeerd over ontwikkelingen op inhoud en organisatie van het
nieuwkomersonderwijs.
Netwerkbijeenkomsten
Tijdstip:
15.30 – 17.00 uur
Data:
Donderdag 6 juli
Dinsdag 26 september
Donderdag 9 november
Begeleiders: Anneke den Hartog en Liesbeth Timmerije
Locatie: SWV De Liemers PO, Mercurion 36
Kosten: 25 euro
Aanmelden via: [email protected]
(SPO medewerkers: via de talentmanager)
Download
Random flashcards
mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards