Streeklift in Alblasserwaard

advertisement
Communicatieplan
Inhoud
Streeklift
 Doelgroepen
 Hoe gaan we het aanpakken?
 Website ( concept )
 Conclusie

Streeklift

Wat is een streeklift?
 Auto
is onmisbaar
 Burgers zijn bereid elkaar te helpen
 Niet iedereen is even mobiel
 Streeklift koppelt mobielen en minder mobielen

Wat wil men hiermee bereiken?
 Beter
vervoer voor verschillende doelgroepen (mobiliteit)
 Alternatief voor de fiets (veiligheid)
Situatie

Openbaar vervoer
 Buslijnen
 Buurtbussen

Knelpunten
 Tijden
 Frequentie
 Flexibiliteit
 Bereik
(reserveren)
Tabel: Bevolkingsamenstelling 2005
Bron: CBS
Situatie

Demografie
 Ca.
130.000 inwoners (excl. Vianen)
 Ca. 16.500 jongeren in schoolgaande leeftijd (% = ZH)
 Ruim 17.000 65-plussers (% > ZH)
Doelgroepen

Welke doelgroepen zijn er?
 Jongeren
(scholieren/studenten) 15-24 jaar
 Volwassenen (werkenden) 25-65 jaar
 Ouderen (65 jaar en ouder)
 Minder validen (15+)

Hoe gaan we de verschillende doelgroepen
bereiken (communicatieplan)
 Onderscheid
informatievoorziening vs. gedragsverandering
 Verschillende Mediums
Doelgroepen

Jongeren/ scholieren (15-24 jaar)
 Vooral
vrager, beperkt aanbieder
 Boodschap: bewustwording nut streeklift
 Media: internet, hyves, youtube
 Middelbare scholen: gastlessen en info-posters

Volwassenen/ werkenden (25-65 jaar)
 Vooral
(potentiële) aanbieder, maar ook vrager
 Boodschap: help de medemens (kleine moeite groot plezier)
 Media: lokale krant, regio-rtv, internet
 Verenigingsleven: advertentie in clubhuizen/ op websites
Doelgroepen

Ouderen(65+ jaar)
 Vooral
vrager, beperkt aanbieder
 Boodschap: hoe werkt de streeklift?
 Media: lokale krant, regio-rtv
 75+: posters in zorgcentra, bushokjes en bij
ouderenvoorzieningen

Minder validen (15+ jaar)
 Vrager
 Boodschap:
hoe werkt de streeklift?
 Media: afhankelijk van leeftijd
 Revalidatiecentra en andere zorgvoorzieningen: posters
Hoe gaan we het aanpakken?




Lokale huis-aan-huisbladen en regionale radio en tv
Posters en Folders
Middelbare scholen, Sport -en Buurtverenigingen
Website + helpdesk
Website



Hét medium om vragers en aanbieders te ‘matchen’
Helpdesk (telefoon) gebiedsplatform
Alblasserwaard-Vijfheerenlanden (vrijwilligers)
Link: http://www.wix.com/lightsaber09/Streeklift-2
Kosten (indicatief)

Kostenposten
Bouw en onderhoud website
 Advertentiekosten
 Drukkosten
 Onkostenvergoeding vrijwilligers


Mogelijke opbrengsten
Subsidies (provincie)
 Sponsoring (Arriva)
 Reclame-inkomsten (lokale en regionale ondernemers op website)


Kostenindicatie
Eenmalige investering 10.000 à 15.000 euro
 Jaarlijkse stelpost ca. 10% = 1.000 à 1.500 euro

Conclusie




Veel te doen wat betreft de uitvoering van het
project Streeklift
Doelgroepen
Website uitbreiden
Business case
Vragen?
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards