Documentaire Oud worden… waar dan ook

advertisement
Verslag studiedagen Allochtone senioren … ook uw zorg - dvd Oud worden ver van huis
Documentaire Oud worden… waar dan ook
De Interprovinciale Werkgroep voor Interculturalisering van de Ouderenzorg ontwikkelde
de documentaire Oud worden ver van huis. Daarin nemen vier ouderen van uiteenlopende
etnisch-culturele origine het woord, samen met hun kinderen of andere sleutelfiguren in hun
omgeving.
Turkse, Marokkaanse, Griekse en Congolese ouderen leggen samen met hun kinderen een
emotionele getuigenis af. Ze getuigen over hun ervaringen om oud te worden in een land
waar ze niet geboren zijn, via volgende vragen:
•
•
•
•
•
Hoe zou u oud willen worden hier in België?
Wat zou u doen als uw kinderen de zorg voor u niet meer zouden kunnen opnemen?
Waarover maakt u zich zorgen?
Welke mogelijke oplossingen ziet u?
Hoe ziet uw ideale oude dag eruit?
Een aantal belangrijke thema’s waar allochtone ouderen mee worstelen in Vlaanderen en
Brussel, komen aan bod:
•
•
•
de financiële en emotionele drempels van het zorgaanbod
de onuitgesproken verwachtingen naar de eigen kinderen en de moeilijkheid voor de kinderen
om hierop in te gaan
de wederzijdse onbekendheid langs de kant van de aanbieder van de zorg en de allochtone
ouderen zelf.
Naast de verschillen in toegankelijkheid, bekendheid en gewenstheid van het zorgaanbod
voor allochtone ouderen, willen we toch ook de nadruk leggen op de gelijkheid van de
thematiek van het ouder worden op zich. Ongeacht de verschillen in etnisch-culturele
origine is er iets wat deze mensen bindt: de behoefte om op een menswaardige manier zijn of
haar oudere dag door te brengen. Zorg op maat maakt hier een wezenlijk onderdeel van uit
en gelijkheid in diversiteit staat hierbij op de voorgrond.
We hopen met deze getuigenissen de ouderen zelf, ongeacht hun etnisch-culturele origine, te
bereiken om het thema van de informele en formele zorg uit de taboesfeer te halen en
bespreekbaar te maken in hun eigen omgeving en gezin. Daarnaast willen we ook de
zorgvoorzieningen warm maken om werkelijk aan de slag te gaan met deze doelgroep. Het
ultieme doel is om via gepaste zorg de toegankelijkheid van het bestaande aanbod voor alle
ouderen in onze samenleving te waarborgen.
Deze documentaire kan ontleend worden vanaf september 2007. Info:
•
•
•
•
Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen: Wereldcentrum - Steunpunt voor Mondiale vorming
Oost-Vlaanderen: www.wereldcentrum.be
Antwerpen: provinciaal documentatiecentrum Atlas: www.docatlas.be
Brussel en Vlaams-Brabant: OVALLO – BWR vzw: www.bwr.be, [email protected]
Limburg: provinciaal integratiecentrum, www.limburg.be/pric
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards