Documentaire Elke documentaire coproductie kan

advertisement
Documentaire
Elke documentaire coproductie kan aanspraak maken op CoBO-extra. Bij de aanvraag moet
een gedegen marketing/distributieplan zitten. Indien de film minstens 6 maanden
voorafgaand aan de uitzending in bioscopen, voor een algemeen betalend zaalpubliek wordt
vertoond, verzorgd door een distributeur, is de bijdrage van CoBO uit contingent versus
CoBO-extra 1:10 met een maximum van € 150.000. Deze verhouding geldt ook voor
documentaires die in samenwerking met het Filmfonds worden gerealiseerd. CoBO en
Filmfonds trekken in een dergelijk geval financieel gelijk op.
In het distributie/marketingplan kan ook worden aangegeven dat de film niet in bioscopen
maar via het educatieve, culturele circuit, musea, debatten etc. vertoond zal gaan worden
aan het publiek. In dat geval moet het gaan om minimaal 5 voorstellingen tenminste 4
maanden voorafgaand aan de uitzending. De vertonende partijen moeten op voorhand
aangeven dat ze daar aan mee werken en committeren zich. De verhouding CoBO
contingent en CoBO-extra is hier 1:5 met een maximum van € 150.000.
Aanvragen kunnen worden gehonoreerd tot het moment dat de beschikbaar gestelde CoBOextra gelden zijn opgebruikt. De bijdrage van de omroep is het GOS of voor de niet-GOSgebonden omroepen een gelijkwaardig bedrag.
Download
Random flashcards
Create flashcards