De ontwikkeling van een functie

advertisement
09-11-2007 | 1
De ontwikkeling van een functie
Harry Oude Lenferink, november 2007
09-11-2007 | 2
Inleiding
Geschiedenis
Situatie in Groningen
Leidende gedachte: facultair georganiseerd
Groningen heeft 1 UB en 8 Faculteitsbibliotheken
Die uitdrukkelijk geen ‘undergraduates’ zijn
1
09-11-2007 | 3
Van bibliotheekinstructie….
09-11-2007 | 4
Van bibliotheekinstructie….
Glijdende schaal van algemeen naar specifiek:
- algemeen (ruimtelijke indeling, etc…..)
- instructie voor speciale doelgroepen (studenten,
etc…..)
- individuele inlichtingen (fysiek, etc….)
2
09-11-2007 | 5
Leren omgaan met
wetenschappelijke documentaire
informatie
even een stukje taalkunde:
‘leren omgaan’ een actie, een functiewoord
‘informatie’
inhoudsbegrip, contentbegrip
Daarom: Ontwikkeling van een functie, een
normale bibliotheekfunctie
09-11-2007 | 6
Spelers in het veld
Het bestuur: decaan, vice-decaan, ph-middelen
Het beheer: de bibliothecaris, de medewerkers
De onderwijs- en onderzoeksdirecties, de docenten
De studenten
3
09-11-2007 | 7
Welke winst is er te behalen?
Bestuur:
Beheer:
gemotiveerde keuzes
minder inlichtingenwerk > mogelijke
besparing, beter inlichtingenwerk >
kwaliteitsimpuls
Wetenschap: verlichting van de docent, kwaliteit van de
opleiding
Student:
meer zelfstandigheid / vrijheid,
tijdsbesparing door juiste keuzes /
vaardigheden
09-11-2007 | 8
…naar Workshops
‘Omgaan met
wetenschappelijke
documentaire informatie’
4
09-11-2007 | 9
Juni 2004 Ingrid Engelsman,
‘Aan ons mag het niet liggen’
September Aanstelling voor drie jaar drs. Geertje
Zwarts; Start project
Juni 2007 Evaluatie project, Nieuwe functie èn
structurele formatie-uitbreiding met
0,8 fte
09-11-2007 | 10
Tussentijdse veranderingen
Organisatorische: kennisdelen, contacten met opvolgers,
koppelen aan herkansingen
Inhoudelijke: bv. toevoegen referencemanager
Onderwijskundige: handouts, biblquests, toets
Administratieve: overzicht contacten!, vastleggen
veranderingen!, tijdelijke pasjes, intekenen via
progresswww
5
09-11-2007 | 11
Hoe verder?
Doelgroepen:
researchmaster, graduate school,
onderzoekers, etc zoekzoek
Medewerkers:
scholing onderwijskundig,
presentatietechniek
Informatie-/collectiespecialist: kennis vergroten,
inventariseren van behoefte aan
ondersteuning
09-11-2007 | 12
Sleutelwoord:
omgaan met wetenschappelijke documentaire
informatie
dat is
COMMUNICATIE,
c o n ti n u e c o m m u n i c a t i e
met alle spelers in het veld
6
09-11-2007 | 13
dank voor uw aandacht
7
Download