Project niet-westerse migranten

advertisement
10-12-2014
Zorg voor niet-westerse migranten
Betekenis van religie/cultuur
Voor allochtone kanker patiënten. Specifiek vanuit de islam
Saida Aoulad-Baktit
Zorgconsulent allochtone patiënten/islamitisch geestelijk verzorger
Betekenis van ziekte
1.
2.
3.
4.
5.
Wat betekenen deze ziektes in eigen cultuur/geloof
Wat is de rol van de familie
Hoe helpt cultuur/geloof voor kanker patiënten gezondheid
Praktijkadviezen
Functie zorgconsulent allochtone patienten/islamitisch geestelijk
verzorger
De rol van de familie
Ziekte:
• Krijg je als je geen goede gelovige bent ( wie de wetten van Allah niet
naleeft wordt door Allah gestraft)
• Maar ook als je goed gelovig bent ( twijfel niet in het donker wat Allah jou
in het licht liet zien. Heb vertrouwen dat je beproeving tijdelijk is of
misschien niet, maar een zaak is zeker dat tegenover je beproeving een
beloning staat, heb vertrouwen dat je beproeving een kwijtschelding is van
je zonden
Ik heb een dokter in Marokko
www.dokterinmarokko.nl
• Is een straf van God / beproeving
De rol van de familie
• De familie denkt hetzelfde als de patiënt
• De patiënt is afhankelijk van de familie
• Familie zorgt voor de patiënt (Familie is in andere culturen bijvoorbeeld
vaak heel belangrijk. Zij willen betrokken worden en meebeslissen)
• Familie is meestal grotere groep dan familie in de westerse cultuur ( ook
goeie kennissen en vrienden zijn familie)
• Goede naam en eer van familie gaan boven persoonlijk belang
• Binnen de familie is er altijd een leider die gezag heeft en het gesprek voert
• De rol van mannen en vrouwen is verschillend
• Ziekenbezoek - zo veel mogelijk – is een godsdienstplicht
De rol van de familie
Binnen de familie kan verschillend gedacht worden over wat nodig is om
kanker patiënten te genezen:
•
•
•
•
•
•
Traditionele geneeskunde
Moderne geneeskunde
Pillen, kruiden
Dier offeren
Imam (rokia) ( waak over voorschriften van Allah dan zal hij over jou waken)
Terug naar land van herkomst (om in rust te sterven)
1
10-12-2014
Hoe helpt cultuur/geloof
Gevolgen van ziekte voor de familie
• De patiënt kan verstoten worden door verschillende culturele aspecten:
• Vrouwelijke patiënten: sommige vrouwen kunnen verstoten worden
door partner (baarmoederkanker en borstkanker)
• Geweerd uit contacten, bijv. geboorte en feest
• Familie kan in moeilijkheden komen:
• Roddels
• Onderlinge ruzie
• Minachting van andere families (vruchtbaarheid, niet trouwen…)
• Sociaal isolement (besmetting)
• Schaamte
• Bijv. het lezen van de koran kan helpen
• Positieve betrokkenheid van de familie kan helpen – maar kan soms ook
eenzaamheid veroorzaken (beschermplicht)
Praktijkadviezen mbt rol van de
familie (2)
Praktijkadviezen mbt rol van de
familie (1)
• Zorg ervoor goed zicht te krijgen op de belevingswereld en geloof van de
patiënt en familie
• Zonder negatief te oordelen
• Zorg dat patiënt en familie zich serieus genomen voelen
• Zorg dat patiënt en familie vertrouwen in je krijgen
• Neem hiervoor de tijd!
Functie allochtone
zorgconsulent/islamitisch begeleider
Begeleiding individuele allochtone patiënten:
• Bij problemen door onvoldoende erkenning
culturele/levensbeschouwelijke achtergrond in het zorgproces
• Bij transfer naar aansluitende zorg
• Verwijzing naar externe instanties (bijv. allochtone lotgenoten)
• Bij invulling en uitvoering van rituelen rond geboorte, ziekte,
overlijden etc. en bij gebed
• Informeert patiënten over Nederlandse gezondheidszorg en het
naleven van religieuze wetten en verplichtingen
• Ondersteuning patiënten bij het nemen van beslissingen over
behandeling
•
•
•
•
Visie en praktijken van het traditioneel geloof niet ontkennen
Goede tolk belangrijk, geen familie!
Nagaan of familie wel of geen goede invloed heeft.
Bij negatieve invloed van de familie: bescherm de patiënt:
• bijv. door apart met patiënt te praten
• Bijv. beschermen tegen traditionele middelen
Functie allochtone
zorgconsulent/islamitisch begeleider
Begeleiding individuele zorgverleners:
• Adviseert over communicatie
• Intermediair bij communicatieproblemen die behandeling dreigen te
verstoren
• Geeft toelichting op en verduidelijkt de handelwijze van patiënt en
zorgverlener
• Bemiddelen tussen ziekenhuis en externe instanties (stichting MEE,
huisarts)
2
10-12-2014
Functie allochtone
zorgconsulent/islamitisch begeleider
Kennisoverdracht:
• Voorlichting en onderwijs aan groepen (patiënten en zorgverleners)
Contactgegevens allochtone
zorgconsulent/islamitisch begeleider
Email: [email protected]
Telefoon: 0651191053
Epic: Order allochtone zorgconsulent of geestelijk verzorger
3
Download
Random flashcards
Create flashcards