De invloed van ICT VAARDIGHEDEN VAN DOCENTEN OP

advertisement
DE INVLOED VAN ICT VAARDIGHEDEN VAN
DOCENTEN OP AFSTANDSONDERWIJS AAN
LANGDURIG ZIEKE KINDEREN MET
BEHULP VAN EEN KLASSECONTACTSET
Emma Degrande
December 2015
Vives orthopedagogie
Luk Gheysen
Inhoudstafel
1.
Gevolg langdurige ziekte bij jongeren
2.
Wanner heeft een kind recht op synchroon onderwijs
3.
Wat is synchroon onderwijs
4.
Organisaties
5.
Wat voor de docent
6.
TPACK onderzoek bij de docent
7.
Besluit
8.
Bronnen
Gevolgen langdurige ziekte bij jongeren
 ontwikkelingsachterstand
Sociale achterstand
Emotionele achterstand
Moeilijk functioneren na de ziekte
Gevaar overbescherming ouders
Sociaal isolement
Laag zelfbeeld
Wanneer heeft een kind recht op synchroon
onderwijs
grondwet: elk kind heeft recht op onderwijs.
ook langdurige zieke kinderen
min 6 weken afwezig
min 45 halve dagen
Wat is synchroon onderwijs
 internet onderwijs
 op afstand
van thuis, uit het ziekenhuis of revalidatiecentra
 met behulp van ICT-set
Type 5 onderwijs
Videoconferencing
Organisaties
Verschillende organisaties
Nederland
ZieZon
KPN
Passend Onderwijs
Digibeter
België
Bednet
ziekenhuisschool UZ Leuven
Kom op tegen kanker
auxilia
S&Z
Wat voor de docent?
 TPACK kennis bij de docent
3 basiscomponenten
- technische kennis
- didactische kennis
- vakinhoudelijke kennis
3 geïntegreerde componenten
- technisch didactische kennis
- technische vakinhoudelijke kennis
- didactisch vakinhoudelijke kennis
TPACK onderzoek bij de docent
 onderzoek
 steekproef
 15 leerkrachten / 21 scholen
 vragenlijst
 Interview
Conclusie onderzoek
 lage score TPACK kennis
 didactische kennis ≠ didactische kennis op afstand
 weinig ICT inzet bij groepswerk
Besluit
 reguliere onderwijs ≠ afstandsonderwijs
 ander kennis
 andere vaardigheden
 andere strategieën
 meer onderzoek nodig naar synchroon onderwijs
 meer opleidingsmogelijkheden voor docent
Bronnen
 http://www.bednet.be/
http://www.tpack.nl/over-tpack.html
http://www.ziezon.nl/
Download