Module 2 Natuurlandschappen van en vegetatie in Suriname

advertisement
programmagids PI 2016-2017 - DE NIEUWE LERAAR – Basisjaar 1
Module 2
Natuurlandschappen van en vegetatie in Suriname
Modulecode
Periode
Aantal lesuren
Voorkennis
Voorwaarden
bj1.wa2
2
18
MULO/VOORBEREIDEND JAAR PEDAGOGISCH INSTITUUT
AANWEZIGHEIDS PLICHT VAN 75% VOOR TOETSAFNAME
Specifieke leerdoelen
De student kan:
1. een onderscheid maken tussen een natuurlandschap en een ingericht landschap en tussen
natuurlijke verschijnselen en menselijke verschijnselen.
2. middels de drie basisvragen relevante geografische verschijnselen verklaren.
3. een onderscheid maken tussen natuurlijke en menselijke factoren.
4. een geologische indeling maken van de landschappen in Suriname.
5. op de kaart van Suriname de grondstoffen die in onze bodems voorkomen aflezen.
6. de oude en nieuwe indeling van het kustgebied vergelijken
7. het kustgebied van Suriname en de delen van het Guyana schild op de kaart aanwijzen.
8. de lokatie van de afwijkende vegetatietypen in Suriname aangeven en verklaren.
9. de samenhang tussen de bodem en de afwijkende vegetatietypen verklaren tijdens
veldwerk.
Korte beschrijving van de inhoud
In deze module komen aan de orde:
- het studieveld van de aardrijkskunde
- het verschil tussen het natuurlandschap en het ingericht landschap
- beschrijven en verklaren van geografische verschijnselen
- het verschil tussen natuurlijke en menselijke factoren
- de geologische indeling van de Surinaamse landschappen
- kaartkennis / kaart aflezen met betrekking tot de voorkomende grondstoffen in Suriname.
- kaartkennis Guyana schild en kustgebied
- indeling kustgebied naar locatie, samenstelling, ontstaansperiode, economische benutting.
- vergelijking oude en nieuwe indeling van het kustgebied
- afwijkende vegetatietypen in samenhang met azonale bodems in Suriname (bodemprofielen
en bodemhorizonten) + met economische benutting van de bodems
Werkvormen
- klassengesprek
- takehome opdracht
- check in duo’s
- groepsopdracht
- veldwerk
- zelfontdekkend leren
Eindcijferbepaling
46
programmagids PI 2016-2017 - DE NIEUWE LERAAR – Basisjaar 1
Aan het eind van deze module heeft iedere student een schriftelijke repetitie cijfer en een
(veldwerk)opdrachtcijfer. Beide cijfers worden opgeteld en gedeeld door 2.
Benodigde les- en hulpmaterialen
-
Leerboek ALGEMENE GEOGRAFIE Drs. O.E. Kemble
Globe, atlassen en wandkaarten
ICT
Naslag en veldwerkhulpmiddelen vb folders, krantenartikelen, wetenschappelijke
artikelen en tijdschriften
47
Download