Geen diatitel

advertisement
Nederland - Suriname
Den Haag, 24 september 2011
KK Logo
Missie KK
• Bijdrage leveren aan een perspectiefvolle bestaan en toekomst voor
Suriname(rs)
• Verbindingen leggen tussen Suriname en mensen die Suriname
regarderen
- Uitbreiding van relaties
- Kennisdeling
- Realisatie van ontwikkeling en
- Hulp aan de Surinaamse samenleving, direct en indirect
• Mensen, samenwerking en kennisdeling staan centraal bij KK
Visie KK
• Transnationale gemeenschappen vervullen een considerabele functie bij
de ontwikkeling van nationale economieën
• Surinamers in diaspora kunnen hun significantie voor de ontwikkeling van
Suriname verbeteren en optimaliseren door zich diepgaand te verbinden
en samen te werken
• KK faciliteert dit door individuen en organisaties, die zich in Suriname
interesseren, aan elkaar te verbinden ter bevordering van kennistransfer
en samenwerking
KK Ambities & Doelstelling(en)
• Het zichtbaar en bereikbaar maken van kennis, bij individuen en
ondernemingen, voor de NL - SME relatie
• Het bevorderen van kennistransfer tussen kennisdragers en kennisvragers
in Suriname
• Het functioneren als platform voor samenwerkingsverbanden
• Het bespreken van Suriname - gerelateerde actuele thema’s met als doel
oplossingen aan te dragen
• Het ontwikkelen van vernieuwende initiatieven ter stimulering van
ontwikkelingen in Suriname
Waarde Propositie KK
• Platform: voor strategische denkers, academici, bestuurders, politici,
ondernemers, vakspecialisten e.a. die iets met Suriname (willen)
hebben
• Knowledge hub: actieve community gericht op waardecreatie
• Netwerkfunctie
- Bij elkaar brengen van kennisdragers, organisaties, ondernemers e.a.
- Tot stand brengen van samenwerkingsverbanden
- Kenniskring is vooral een kennissenkring
• Kennisvalorisatie functie
- Beschikbaar en toepasbaar maken van kennis voor kennisvragers (individuen,
instellingen en overheden)
- Publicaties voor massacommunicatie
KK Organisatie
Stichtingsbestuur
• Mr. Robby Makka, Voorzitter
• Heer Hemant Lachman, Penningmeester
• Heer Iwan Raghoebarsing, Secretaris
Adres:
Stichting KK Nederland-Suriname
New Yorksingel 64
2548 HV ‘s-Gravenhage
Mail:
[email protected]
• K.v.K. ’s-Gravenhage: 533.56.055
• ABN-AMRO: 556951557
Uw Verbinding met KK
• KK Member: aanmelding via FB pagina of
[email protected]
• Directe en indirecte participatie tijdens bijeenkomsten
• Aandragen van thema’s
• Verbindingen leggen in uw eigen netwerk
• Uw netwerk betrekken bij KK
Welkom bij KK
Nederland - Suriname
Den Haag, 24 september 2011
Met Dank aan:
• Bureau CITE (Hoofdsponsor)
• Notariskantoor Lalmahomed-Lont
• Radj Bhondoe Foundation
• Chandrikapersad Santokhi (Voorzitter CICAD)
• Alle overige sprekers en dagvoorzitter
Download
Random flashcards
Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards