Beknopt verslag Commissievergadering Wet Spaar

advertisement
DE
NATIONALE
ASSEMBLÉE
VANtt
P4MM
Beknopt verslag Commissie vergadering
Cie 078/ Wet Spaar- en Stabilisatiefonds Suriname 2016/03 - 2017
,
4
,
Commissie van
Rapporteurs
voor de ontwerpet houdende vaststelling van regels betreffende het
Spaar-en
Stabilisatiefonds Suriname (VVet Spaar-en Stabilisatiefonds Suriname
2016)
Datum
4/4/2017
Uitgeschreven voor
12:00 AM
Aanvangstijd
12:30 PM
Plaats
Onderwerp
Vergaderzaal DNA
Ambtelijke assistentie
Algoe Naresh Aanwezig
Blokland Fariza Aanwezig
Wip Saskia Aanwezig
Commissieleden
Aanwezig
Presentatie Spaar- en Stabilisatiefonds Suriname (SSFS)
ABDOEL MOHAMED AMZAD
GAJADIEN ASISKUMAR
Afwezig
Zonder
bericht
•
•
>I
•
•
.
•
13
•I
VREEDZAAM JENNIFER
Met
bericht
RUSLAND GREGORY
•
n
•
tal
SAPOEN RAYMOND
0
•
le
•
WAIDOE WILLIAM
0
•
•
•
Reden
Afwezigheid
Uitlandig
DE
NAT1ONALE
ASSEMBLÉE
RIP,RIEN WKIN“sMt
ASADANG WENDELL
Quorum?
Il
•
Ja!:
•
•
Nee •
Toehoorders (DNA-leden) Cotino, Rossellie
Kalloe, Jitendra
Zeeman, Rudolf
Samidin, Nao-mi
Misiekaba, Andre
Gangaram - Panday, Keshopersad
Waterberg, Celcius
ilahibaks, Ruchsana
Genodigden
Dhr. Karel Eckhorst, Econoom Inter Monetair Fonds
Dhr. Steven Lin - Tsung, Jurist Centrale Bank van Suriname
Mw. Fahranaz Hausil, Juridisch Adviseur Ministerie van Financién
Mw. Georgetine Tjalim, Onderhoofd Ministerie van Financién
Korte Inhoud
Op verzoek van de Commissie van Rapporteurs, heeft dhr. Eckhorst in
een vergadering, welke geleid is door de Voorzitter van DNA, mw.
Simons,-een presentatie gehouden over het nog op te zetten Spaar- en
Stabilisatiefonds Suriname. Tijdens deze presentatie is hij voornamelijk
ingegaan op:
- De kenmerken van Sovereign Wealth Funds (SWF's).
- De doelstellingen van het Spaar- en Stabilisatiefonds (SSFS).
- De regels voor het storten en opnemen.
- De regels voor toezicht en beheer.
- Het SSFS en de overheidsrekening op korte termijn.
- De Financiéle resultaten op lange termijn.
Na de presentatie waren de leden van de Commissie van Rapporteurs
en overige aanwezige DNA- leden in de gelegenheid om vragen te
stellen, die in voldoende mate zijn beantwoord.
Besluiten
Vervolg activiteiten
De deskundigen van het Ministerie van Financién en de Centrale Bank
van Suriname zullen nog enkele presentaties de ontwerpwet
regarderende opsturen.
De Commissie van Rapporteurs zal de ontwerpwet verder bestuderen.
Download
Random flashcards
Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

kinderdagverblijf Wiekwijs

2 Cards oauth2_google_7b80f232-43ab-4a38-be6e-61287e4cdb0a

Create flashcards