cor mod uniform HERexamen aardr VWO 2013

advertisement
Correctiemodel Uniform Herexamen Aardrijkskunde VWO 2013
MINISTERIE VAN ONDERWIJS EN VOLKSONTWIKKELING
CORRECTIEMODEL UNIFORM HEREXAMEN VWO 2013
VAK
DATUM
TIJD
: AARDRIJKSKUNDE.
: 24 juli 2013
: 10.45 – 12.45 uur.
Cijfer = ( score +10) : 10
a
2p
b
2p
c
4p
d
2p
e
2p
f
2p
a
3p
b
2p
c
d
e
2p
a
4p
b
c
d
e
2p
2p
2p
2p
2p
3p
1. Nationale en districtsgrenzen
middels overleg
door op de bochtige grens 60 grensbakens te plaatsen
economische rechten
recht om natuurlijke hulpbronnen te exploreren en te exploiteren
het gebied dat ligt tussen de Marowini- en de Litanirivier
historische gronden
op basis van hydrometrische gronden.(watercapaciteit Litani >watercpaciteit Marowini)
verbetering in overzichtelijkheid en funktioneren, bevolkingsspreiding en identiteit en
homogeniteit van de problematiek, in gebruik zijnde en of op korte termijn bruikbare potenties
Het bewoonde kustgebied met de rijstbouw potenties in het NW van Suriname inclusief het
Corantijnkanaal.
De bouw van de Afobakadam en de daarbij opkomende behoefte om het stuwmeergebied
centraal te beheren.
2. Geologie en Geomorfologie van Suriname
Schild:>500 miljoen jaar oud,kristalijngesteente,door stolling en metamorphose
Kustgebied:<50 miljoen jaar oud,sedimentgesteenten,door afzettingen/sedimentatie.
Sedimentgesteente in het overwegend kristalijnegebied
ontstaanswijze + samenstelling
Coronieformatie,Holoceen
3. Natuurlandschappen van Suriname
Ao,A1,A2,B,C
biologisch bodemvormendproces of hoge aktiviteit van bodemdieren zorgt voor snelle ontleding
en vertering
het bos leeft van haar eigen plantafval
harde en moeilijk te verweren/eroderen gesteente en weinig puin in het rivierwater.
door de podzolisatie
Zand+schelpen,hoogbos of ritsbosvegetatie ,10m-15m hoog of in vergelijking met de omgeving
hoog
Page 1 of 2
Correctiemodel Uniform Herexamen Aardrijkskunde VWO 2013
f
2p
a
2p
b
2p
c
2p
d
e
2p
f
2p
a
b
c
2p
d
4p
e
4p
a
b
2p
c
3p
d
3p
a
b
2p
c
d
e
f
2p
2p
3p
3p
2p
2p
2p
2p
2p
in het oosten sterkere stroomsnelheid van het water dan in het westen
4. Weer en klimaat van Suriname
Par’bo staat onder de invloed van de zee die voor afkoeling zorgt . Sipaliwini Savanna geen
zeeinvloed,geen afkoeling dus groter verschil tussen hoogste en laagste temperatuur
Regentijd,dus de ITCZ ligt boven Suriname .In deze periode heeft het Noordelijk halfrond hoge
zonnestanden met als gevolg hoge temperaturen en de vorming van het lage drukgebied v d ITCZ
vroege ochtend : temp op het land lager dan de zee, luchtdruk land hoger dan de zee: ontstaan
van een landwind
middag: temp op het land hoger dan de zee, luchtdruk land lager dan de zee: ontstaan van een
zeewind die krachtiger is dan de landwind
NOP = een zeewind
na de hoogste zonnestand is er flinke opwarming en opstijging van vochtige lucht in de namiddag
.Dan volgt condensatie en eventueel neerslag
GRT-ITCZ gaat noordwaarts naar de Atlantische Oceaan dus langzame verplaatsing van land naar
zee
KRT-ITCZ gaat zuidwaarts over land dus een snelle verplaatsing
5. Klimaat,bodem en vegetatie van Brazilie
Af
Temperatuur k.m gemiddeld >18°C ,neerslag in alle jaargetijden
Belem,
ligt op lage geografische breedte dus hoge zonnestanden
zit in de regenschaduw van het hoogland van Brazilië of ITCZ komt zelden in dat gebied
Caatinga
Af klimaatskenmerken: hoge temperatuur, veel neerslag,
bodem: snelle oplossing en uitspoeling van gemakkelijk oplosbare mineralen
De omstandigheden in dit gebied zijn gunstig voor de teelt van suikerriet : klimatologisch : een
hoge temperatuur, veel neerslag en Bodemkundig : een chemisch vruchtbare bodem.
6. Economische aspekten van Suriname en Brazilië
Wanica,Saramacca
chemisch en fysisch vruchtbare bodem, vochtig klimaat of voldoende neerslag, vlak landschap,
schelpritsen;
Zuidoosten
De bedrijven zijn arbeidsextensief en hebben goed gevormde arbeiders nodig. Het grootste deel
van de arbeiders is low-skilled of .Het grote arbeidsaanbod kan niet geaccomodeerd worden.
grootgrondbezit
Industrialisatie speelt in het ZO de belangrijkste rol en daarbij is er niet zo veel grond nodig als bij
de landbouw
7. Demografische aspekten van Brazilië
Machismo,RK geloof
als gevolg van de armoede kunnen ze zich geen anticonceptiva permitteren en/of armoede //
lage scholing en het verkeerd gebruiken van de anticonceptiva. en/of hoe meer kinderen hoe
groter het gezinsinkomen
regio ZO
afkomstig van regio NO en regio Noorden en Westen
de vele natuurlijke hulpbronnen, het gematigd klimaat, de vruchtbare bodem
meer welvaart en meer kennis/scholing zorgen voor een lager geboortecijfer
Page 2 of 2
Download