`NATIONALE EN INTERNATIONALE WETGEVING VRIJHEID VAN

advertisement
Stichting Scholings Instituut voor de Vakbeweging in Suriname (SIVIS)
Adres: Arabistraat no. 7 - P.O. Box : 8035
Telefoon: 450052 / Fax : 452992
e-mail: [email protected] - website: www.sivis-suriname.org.
‘NATIONALE EN INTERNATIONALE WETGEVING VRIJHEID VAN VAKVERENIGING’
VOOR WERKNEMERS EN HUN VERTEGENWOORDIGERS
Achtergrond
De vrijheid van vakvereniging is een grondrecht dat verankerd is in onze grondwet. Het is
internationaal erkend als een fundamenteel mensenrecht. Er zijn werkgevers in Suriname die
het concept van vrijheid van vereniging niet goed begrijpen en niet bewust zijn van het
voordeel van het gebundeld zijn van de werknemers. Aan de andere kant zijn er werknemers
die niet bewust zijn van de mogelijkheden tot vereniging die er bestaan in Suriname. Uit
internationale onderzoeken is gebleken dat gebundelde werknemers meer tevreden zijn en
minder uitgebuit worden.
Doelgroep
Deze cursus is bedoeld voor werkgevers en hun vertegenwoordigers en werknemers en hun
vertegenwoordigers (bondsbestuursleden, shopstewards, adviseurs).
Inhoud training
De training biedt inzicht in de inhoud van de nationale en internationale wetgeving inzake
vrijheid van vakvereniging in Suriname. De cursus zal concreet ingaan op:
- ILO Conventies No. 87, No. 98, No. 135 en No. 151 en ILO Aanbeveling No. 143;
- De Grondwet;
- De Wet collectieve arbeidsovereenkomst;
- het Decreet Erkenning Vakvereniging Werknemers;
- het Decreet Bescherming Werknemersvertegenwoordigers
Organisatie training
De training omvat drie hoorcolleges van elk 2 klokuren met PowerPoint-presentaties, waarbij
de cursisten in een U-vorm zitten in groepen van maximaal 20 personen. Gedurende elke sessie
is er een vragenronde in het midden en aan het einde. Tijdens de eerste en tweede sessie
wordt er huiswerk meegegeven die gericht zal zijn op de dagelijkse praktijk van de cursist. Met
deze informatie zal voortgebouwd worden tijdens de tweede en derde sessie.
De cursist krijgt mee de PowerPoint-presentatie en het boek ‘Gids Arbeidswetgeving Suriname’.
Aan het einde krijgt de cursist een certificaat van deelneming wanneer alle twee cursusdagen
zijn gevolgd.
Kosten training
Per cursist bedraagt de inschrijving SRD 300,- waarin inbegrepen zijn de twee hand-outs en
het boek ‘Gids Arbeidswetgeving Suriname/Guide Labour Legislation Suriname’.
Trainingsdagen : ma. 22, woe. 24 en ma. 29 mei 2017
Tijd
: 17.00 u. – 19.30 u.
Voor informatie en inschrijving : contact het SIVIS
Download