Onderzoek naar de effecten van vitamine C op de

advertisement
VERTROUWELIJK
MEDISCHE VRAGENLIJST
Uitsluitend bestemd voor een geschiktheidsverklaring voor deelname aan onderzoek van de
Leerstoel Epidemiologie van de Voeding, Katholieke Universiteit Leuven.
_____________________________________________________________________
Naam en voornaam: …………………………………………………………………
Geboortedatum: ………………………………………………………………………
Adres: …………………………………………………………………………………
Postcode: ……………. Woonplaats: ………………………………………………
Telefoonnummer:
(thuis): ……………………………………………………….
(werk): ……………………………………………………….
E-mail: ……………………………………………………………………….................
Man / Vrouw *
_____________________________________________________________________
Wie is Uw huisarts? Naam: …………………………………………………………
Adres: ………………………………………………………….
Woonplaats: ……………………………………………………
Telefoonnummer: ……………………………………………..
* Gelieve door te halen wat niet past
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Vindt U zichzelf momenteel gezond?
Ja/Nee *
Indien niet, waarom? ………………………………………………
……………………………………………………………………...
Lijdt of leed U aan één van de hierna genoemde aandoeningen?
Hoge bloeddruk?
Ja/Nee *
Bloedarmoede?
Ja/Nee *
Suikerziekte?
Ja/Nee *
Leveraandoeningen (vb. geelzucht)?
Ja/Nee *
Hart-en vaatziekten?
Ja/Nee *
Nieraandoeningen?
Ja/Nee *
Neuropsychiatrische aandoeningen?
Ja/Nee *
Heeft U herhaaldelijk maagklachten?
Ja/Nee *
Zo ja, welke? …..……………………………………………………..
Heeft U chronische darmstoornissen?
Ja/Nee *
Zo ja, welke? …..……………………………………………………..
Lijdt of leed U aan aandoeningen die hierboven niet genoemd zijn?
Ja/Nee *
Zo ja, welke? …………………………………………………………
Bent U momenteel onder medische behandeling?
Ja/Nee *
Zo ja, voor welke klachten? …………………………………………..
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
Bent U in de afgelopen 5 jaar in het ziekenhuis opgenomen geweest?
Ja/Nee *
Zo ja, waarvoor? ………………………………………………………..
Gebruikt U medicatie?
Ja/Nee *
Zo ja, welke? en waarvoor? …………………………………………….....
Bent U allergisch of overgevoelig voor bepaalde stoffen?
Ja/Nee *
Zo ja, voor welke? ………………………………………………………...
Heeft U een normale eetlust?
Ja/Nee *
Volgt U een (medisch) voorgeschreven dieet?
Ja/Nee *
Zo ja, welk dieet en waarvoor? …………………………………………….
.........................................................................................................................
Is Uw gewicht de laatste maanden:
- sterk toegenomen (meer dan 5 kg)?
Ja/Nee *
- sterk afgenomen (meer dan 5 kg)?
Ja/Nee *
Wat is Uw huidige gewicht?
……..kg
Wat is Uw huidige lengte?
……...m
Gebruikt U alcoholische dranken?
Ja/Nee *
Zo ja, welke? ………………………………………………………………
Hoeveel glazen per dag? …………………………………………………...
Gebruikt U een vitamine en/of mineralenpreparaten?
Ja/Nee*
Zo ja, welke? ………………………………………………………………
Hoeveel per dag of per week? ……………………………………………..
Rookt U?
Ja/Nee *
Zo ja, gemiddeld ……….
sigaretten/sigaren/*
……………….
per dag
Heeft U in het verband met Uw mogelijke deelname aan de voedingsproef nog
bijzonderheden te melden?
Ja/Nee *
Zo ja, welke? ………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
Datum: …………………….
Handtekening: …………………………………
Wij danken U voor Uw medewerking.
Wij verbinden ons ertoe deze gegevens strikt confidentieel te behandelen.
Download