Uitsluiting diagnosecodes bij aandoeningen Bijlage 1

advertisement
Uitsluiting diagnosecodes
bij aandoeningen
Bijlage 1
De ‘Lijst aandoeningen Bijlage 1’ is een niet-limitatieve lijst met aandoeningen voor langdurige of intermitterende
fysiotherapie en oefentherapie Cesar/Mensendieck. Deze lijst wordt gezien als aanhangsel bij ‘bijlage 1 van het
Besluit zorgverzekering’. De lijst sluit bepaalde diagnosecodes uit (gelet op de laatste twee posities van de 4-cijferige
diagnosecode). Deze diagnosecodes kunnen niet ten laste van CSI-code 001, 002 en 008 worden gedeclareerd en
worden ook niet gehanteerd bij machtigingen.
Diagnosecode
xx06
xx09
xx15
xx17
xx18
xx19
xx20
xx22
xx23
xx24
xx25
xx26
xx27
xx31
xx34
xx35
xx37
xx40
xx41
xx42
xx43
xx44
xx45
xx47
xx49
xx50
xx52
xx53
xx55
xx60
xx61
xx62
xx64
xx80
xx81
xx82
xx86
xx87
xx88
xx90
xx91
xx92
xx93
xx94
xx97
xx98
D0170_201203
Diagnoseomschrijving
Verwijderen osteosynthese materiaal
Overige chirurgie van het bewegingsapparaat
Pseudo-arthrose, epiphysiolysis, apofysitiden
Afwijkingen gewrichten uitgezonderd wervelkolom en bekken
Overige orthopedische aandoeningen zonder chirurgie
Dupuytren
Epicondylitis, tendinitis, tendovaginitis
Chondropathie, arthropathie, meniscusleasie
Arthrose
Osteoporose
Syndroom van Costen
Spier-, pees- en fascie aandoeningen
Discusdegeneratie, coccygodynie, HNP
Gewrichtscontusie, distorsie
Hydrops, haemarthros, traumatisch oedeem
Myositis ossificans, adhaesies, traumatisch bursitis
Ernstige traumata, polytraumatise
Hartaandoeningen (niet genoemd onder 41 tm 49)
Status na myocard-infarct
Status na Coronary Artery Bypass-operatie
Status na PTCA (dotteren)
Status na hartklepoperatie
Status na operatief gecorrigeerde congenitale (hart)afwijking
Ulcus, decubitus, necrose
Basilarisinsufficientie
Cara
Pneumothorax, longoedeem
Luchtweginfecties
Emfyseem
Diabetes Mellitus
Immuniteitsstoornissen
Spastisch colon
Adipositas
Symptomatologie (nog zonder aanwijsbare oorzaak)
Psychosomatische aandoening
Hyperventilatie zonder longpathologie
Urine incontinentie (vanaf de 10e behandeling bij personen > 18 jaar)
Fecale incontinentie
Urologie
Reumatoïde Artritis
Juveniel reuma
(poly)arthritis
Spondylitis ankylopoetica/ M. Bechterew
Overige reumatische aandoeningen
Psoriasis
Hyperhydrosis
Download