Taak 3a en b - Wikiwijs Maken

advertisement
Taak 3 (taak 3A en 3B)
Titel
Inleiding
Werkwijze
Neurologische aandoeningen TAAK 3A
Neurologische aandoeningen, ziekten waarbij de oorzaken gelegen zijn in het
zenuwstelsel kunnen op alle leeftijden voorkomen en hebben vaak een effect op de
validiteit van mensen.
A. Geef van de volgende aandoeningen een beschrijving van de symptomen,
Mogelijke oorzaken, diagnostiek, complicaties en behandelingen/ medicijnen:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Trauma capitis(graadI, II, III)
Schedelletsel(fissuur, (schedelbasis)fractuur, impressiefractuur)
Meningitis/Encefalitis
TIA
CVA/FASTtest
Multiple Sclerose (MS)
Epilepsie
Koortsstuip
Ziekte van Parkinson
Migraine en andere hoofpijnen
duizeligheid
B. Leg uit: hemiplegie; hemiparese; afasie; apraxie; insult; absence; grand mal; petit
mal; tremoren;propulsie; retropulsie; dysarthrie; on/off (knipmes)- en tandrad fenomeen
bij parkinson patiënten;
Ondersteuning
Media
Medische kennis
Geneesmiddelenkennis
Basiswerk AG boeken
Farmacotherapeutisch Kompas
Internet
Psychiatrische aandoeningen TAAK 3B
Inleiding
Werkwijze
Naast ziekten veroorzaakt door lichamelijke afwijkingen (somatische aandoeningen) en
ziekten waarin er zowel van lichamelijke als psychische invloeden sprake is
(psychosomatische aandoeningen), zijn er ziektebeelden waarbij een lichamelijke
oorzaak (nog) niet aangetoond kan worden. Deze ziektebeelden worden beschouwd als
ziekten van de geest, de psyche en noemt men psychiatrische aandoeningen.
Om de intake van patiënten met psychiatrische aandoeningen te kunnen doen moet je
kennis hebben van deze ziektebeelden.
A. Geef een beschrijving van symptomen, mogelijke oorzaken en de therapie van
onderstaande psychosomatische aandoeningen
B. Zijn er verschillen tussen overspannenheid en burn-out, zo ja welke?
C. Geef een beschrijving, mogelijke oorzaken,symptomen en behandelingsmethoden/ medicijnen van:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Ondersteuning
Media
Slaapstoornissen
Depressie
Burn-out
Persoonlijkheidsstoornissen(o.a.Borderline,neurose, schizofrenie, psychopaat)
Psychose
Angst, paniekstoornissen, fobieën en dwanghandelingen/dwanggedachten.
Delier
Eetstoornissen
Psychosomatische aandoeningen
Dementie
Medische kennis
Geneesmiddelenkennis
Basiswerk AG boeken
Farmacotherapeutisch Kompas
Internet
Download