klik hier - vzw FIAC

advertisement
Bijkomende voorwaarden vanaf 1 november 2009 Filippijnen
De medische en psychologische “problemen” die niet langer worden aanvaard door ICAB:
Lijst van onaanvaardbare medische problemen
1.
Diabetes Mellitus (oftewel suikerziekte)
2.
Overgewicht (BMI van de kandidaat-adoptanten moet 35 of minder zijn)
3.
Kanker
4.
Niertransplantatie en elke grote transplantatie (hart, long, lever)
5.
Pacemaker/beroerte/hartaanval
6.
Multiple Sclerose en elke andere degeneratieve spieraandoening
7.
Auto-immuunziekten
8.
Risicofactoren die de zorg voor het kind zullen belemmeren (bijvoorbeeld: blind, doof,
gebonden aan een rolstoel)
9.
Hepatitis C
Lijst van onaanvaardbare psychische problemen
1.
Psychiatrische afwijkingen/aandoeningen
2.
Stemmingswisselingen / grote depressieve aandoeningen
3.
Angstaandoeningen
4.
Verslavingen aan bepaalde stoffen (alcoholisme, drugsverslaving …)
5.
Seksuele afwijkingen/aandoeningen
Download