Taak 1A Wat heb ik aan mijn oog

advertisement
Taak 1A
Titel van de taak
Wat heb ik aan mijn oog?
Inleiding
Aandoeningen aan de ogen zul je in een huisartsenpraktijk regelmatig tegenkomen.
“Ik heb een rood oog”…. Zo luidt vaak een klacht als het om oogaandoeningen gaat.
Een rood oog kan heel veel en soms ook niet veel bijzonders te betekenen hebben.
In heel veel gevallen zul je bij dit soort klachten in meerdere of mindere mate
zelfstandig te werk gaan, aan de telefoon of aan de balie. Belangrijk is natuurlijk uit te
maken wat er aan de hand is en hoe ernstig de klachten zijn. In de loop van de dag
bellen er patiënten met de volgende vragen:
Werkwijze
Opdrachten:
1. Zoek de “medische termen” van de ogen op en ga ze weer leren.
2. Herhaal de anatomie van het oog.
3. Maak van een overzicht van alle aandoeningen, die een rood oog kunnen
veroorzaken.
Noem per aandoening:
- mogelijke oorzaken
- de symptomen
- onderzoeksmogelijkheden
- mogelijke complicaties
- behandelingsmogelijkheden (ook de farmacotherapie).
Boeken/Media
Zie huiswerkschema
Download