ECONOMIE | CHINA Het economische groeipad van

advertisement
ECONOMIE | CHINA
Sputtert
de Chinese
economie?
CORBIS IMAGES
Het economische groeipad van China was de voorbije dertig jaar ronduit spectaculair. In drie decennia is het van een onderontwikkeld land opgeklommen tot de
tweede grootste economie ter wereld, na de VS. Of zelfs tot de grootste economie
tout court als je het bruto binnenlands product uitdrukt in lokale koopkracht. Een
gesprek met Isabelle Bohets, China-specialist bij Belfius Investment Strategy.
China evolueert meer en meer van een export- en investeringgedreven economie naar een diensten- en consumptiegericht model.
V
GESTAGE GROEIVERTRAGING
Voor leken lijkt de Chinese economische
groei drastisch af te nemen. Bohets: ‘De
voorbije tien jaar zijn de groeicijfers van
China inderdaad min of meer geleidelijk
afgenomen: van jaarlijkse (officiële) groei8 1 JUNI 2016 W W W. K N AC K . B E
cijfers boven de 10% tot 6,9% in 2015.
Toch is dat niet meteen alarmerend. Want
naarmate een land verder ontwikkelt, nemen de groeicijfers af. De Chinese economie heeft al zo’n omvang bereikt dat de
jaarlijkse – weliswaar lagere – groei toch
nog altijd goed is voor een G20-economie.’
Zal die groeivertraging zich de komende jaren doorzetten? Volgens Isabelle
Bohets is dat onvermijdelijk. ‘Vooral nu
China evolueert van een export- en investeringgedreven economie naar een
diensten- en consumptiegericht model.
Een volstrekt normale gang van zaken,
zolang de groeivertraging – zoals nu – gestaag gebeurt en niet met plotse grote inzinkingen.’
‘De Chinese economie heeft al
zo’n omvang bereikt dat de jaarlijkse, weliswaar lagere, groei
toch nog altijd goed is voor een
G20-economie.’
Wat betekent dat voor Azië?
Bohets: ‘De indrukwekkende groei van
China heeft de hele Aziatische regio met
GF
an hieruit gezien maakt de Chinese
economie gekke sprongen. Moeten
we ons zorgen maken, in Europa,
de rest van Azië of de wereld? Isabelle
Bohets: ‘De Chinese economie is meer dan
25 keer groter dan in 1990 en dankzij die
evolutie zijn meer dan een half miljard
mensen uit de extreme armoede gehaald.
Nu woont 54% van de bevolking in steden ten opzichte van amper 20% in het
begin van de jaren 80. Dat de levensstandaard er fors op vooruit is gegaan, blijkt
ook uit de inkomens: die zijn de voorbije
tien jaar verdrievoudigd.’
Maar is de levenskwaliteit in China in
dezelfde mate toegenomen? ‘Niet echt’,
oppert Bohets. ‘Denk aan de luchtvervuiling, de gigantische fileproblemen, een
grote inkomensongelijkheid (stedelingen
verdienen drie keer meer dan plattelandsbewoners), de toename van het aantal arbeidersopstanden…’
Isabelle Bohets: 'Met de hervormingsgezinde
president Narendra Modi ziet de toekomst van
India er veelbelovend uit.'
zich meegetrokken, want de voorbije vijf
jaar is de export uit andere Aziatische landen naar China verdubbeld. Het land is
voor Azië al een grotere afzetmarkt dan
Japan en de VS.’
‘In 2014 vertegenwoordigde China
meer dan 30% van de Australische, 25%
van de Zuid-Koreaanse en 20% van de
Japanse export’, vervolgt de Chinaspecialiste. ‘Vooral uitvoerders van grondstoffen, zoals Indonesië en Australië, worden erg getroffen als de Chinese groei fors
zou vertragen. Maar ook exportlanden
van industriële goederen – denk aan
Japan, Singapore, Zuid-Korea, Maleisië of
Thailand – zouden daaronder lijden.’
En India? Ontwaakt dat reusachtige
land economisch? ‘Absoluut’, oordeelt
Bohets. ‘India is stilaan klaar om de fakkel
van China over te nemen. Vorig jaar stak
het land China al voorbij als sterkst groeiende land ter wereld. En met een ervaren
voorzitter van de centrale bank en de
hervormingsgezinde Modi aan de macht,
ziet de toekomst van India er beloftevol
uit. Het land kampt bovendien niet met
de demografische problemen van China,
namelijk de sterk verouderende en inkrimpende actieve bevolking.’
En voor de rest van de wereld?
Hoe beleggen in China?
Bohets: ‘Vooral de Afrikaanse landen
zijn erg kwetsbaar. Omdat voor sommige
onder hen tot 50% van hun export richting China gaat. Ook Latijns-Amerikaanse
grondstoffenexporteurs, zoals Chili, zullen
de gevolgen voelen van een groeivertraging in China. In Brazilië is dat overigens
nu al het geval.’
Wat betekent dat voor het beheer van
de beleggingen bij Belfius? Isabelle Bohets:
‘In onze modelaandelenportefeuille krijgen alle groeilanden samen – dus inclusief
China – een gewicht van 10%. Dat gebeurt via een fonds dat zijn activa spreidt
over de volledige Aziatische regio, dé
groeipool onder de groeilanden. China is
daarin goed voor 30 tot 40% van de activa.’
‘We beleggen niet via de lokale Chinese
aandelenmarkten van Shanghai en
Shenzhen, want die zijn nog niet voldoende matuur en ze hebben vaak meer
weg van een casino dan van een beurs,
onder meer door de aanwezigheid van
vele kleine, onervaren beleggers.’
‘Rechtstreeks in de Chinese economie
beleggen doe je beter via de goed ontwikkelde markt van Hongkong’, zegt nog
Isabelle Bohets. ‘Daar noteren heel wat
bedrijven die actief zijn in China, de zogenaamde H-shares en Red Chips. Die
aandelen maakten niet de overdreven
sterke stijging van de lokale Chinese
markten mee en zijn veel interessanter
gewaardeerd.’ Wordt vervolgd? ‘Zeker
en vast.’ ■
‘India is stilaan klaar om de
fakkel van China over te nemen
als sterkst groeiende land ter
wereld.’
Maar de impact op de eurozone blijft
voorlopig beperkt. ‘Slechts 6% van de
Europese export is voor China bestemd’,
rekent Bohets voor. ‘Want het overgrote
deel van de handel vindt tussen de eurolanden onderling plaats. Volgens de Europese Centrale Bank zou een vertraging
van de Chinese groei met 1 procentpunt
een impact hebben van 0,1 tot 0,15 procentpunt op de eurozone over twee tot
drie jaar. De impact op de VS zou in dezelfde grootteorde liggen.’
W W W. K N AC K . B E 1 JUNI 2016 9
Download