China De Chinese muur Rijstterassen De tempel van de

advertisement
wil je een leuke en spannende reis maken
door China? Kijk dan in dit boekje!!
China
Rijstterassen
De vis is niet alleen als voedsel gebruikt
maar ook voor bestrijding van muggen
(malaria). De vis is niet alleen als voedsel
gebruikt maar ook voor bestrijding van
muggen (malaria).Het grote nadeel van dit
waterig landschap is dat er weinig tot geen
vee kan gehouden worden, hoogstens
waterbuffels voor de rijkere boeren om het
land om te ploegen. Daarom gebruikt men
ook veel kunstmest.
Een rijstteras is een stuk grond omringd
door taaie aardkorst voor het verbouwen
van rijst. Omdat rijst in het water groeit is de
waterhuishouding erg belangrijk. De
rijstterassen staan helemaal onder water tot
de rijst rijp is en geoogt kan worden. Er zijn
drie soorten rijstvelden: 1 Rijstvelden die
afhankelijk zijn van regenwater. 2
Rijstvelden die van water kunnen worden. 3
Moerasrijstvelden. In het water wordt er
vaak vis gehouden. De vis is niet alleen als
voedsel gebruikt maar ook voor bestrijding
van muggen (malaria).
(de keizer moest 3 dagen vasten alvorens
aan de ceremonie deel te nemen) het open
altaar van de hemel, en enkele
bijgebouwen. In het park rondom de tempel
zijn vaak activiteiten van de lokale bevolking
die daar rondloopt bijvoorbeeld tai chi.
China www.picozone.nl
De Chinese muur is een van de grootste
wonderen uit de geschiedenis van de
wereld. Het lijkt net een slapende draak, die
bijna over de gehele breedte van China ligt.
Het is een object waarover vele legendes
geschreven zijn. Sommige beweren dat de
muur het enige object is door de mens
gemaakt, dat vanuit de ruimte gezien kan
worden.Volgens sommige berekeningen is
het materiaal dat gebruikt is voor de muur,
genoeg om een kleine muur van twee en
een halve meter hoog en 1 meter dik, te
bouwen rondom de evenaar.Tijdens de
Chinese geschiedenis was er continue
bedreiging van de nomaden in het noorden
Ononderbroken
overvielen
ze
de
noordelijke Chinese grenzen. Met elke
nieuwe heerser kwamen er weer eindeloze
debatten over hoe te handelen tegen deze
'barbaren'.
De Chinezen hadden vier keuzes:
De Chinese muur
De tempel van de
hemel
De Tempel van de Hemel of het Altaar des
Hemels ligt in een uitgestrekt park in het
zuiden van Peking. Het tempelcomplex
bestaat uit de grote ronde hal waar voor de
goede oogst werd gebeden, de hal van
keizerlijke onthouding (de keizer moest 3
dagen vasten alvorens aan de ceremonie
deel te nemen) het open altaar van de
hemel, en enkele bijgebouwen.In het park
rondom de tempel zijn vaak activiteiten van
de lokale bevolking die daar rondloopt
bijvoorbeeld tai chi.
1. het organiseren van campagnes om ze
uit de buurt weg te drijven.
2. het maken van verdedigingsplaatsen.
3. een diplomatieke en economische band
aangaan
4. een muur bouwen om ze buiten te
houden.Alle bovenstaande opties zijn
uitgevoerd in de verschillende dynastieën.
De gehele muur met z'n verlengingen
komen samen op meer dan 6400 km.
Hong Kong is een stad in het zuiden van
China. Een inwoner van Hong Kong wordt
een Hongkonger genoemd. Hong Kong is
een van de meest dichtbevolkte gebied van
China. De officiële talen zijn: Chinees en
Engels.De taal die op straat het meest
wordt gesproken is het Chinees.
Hong Kong
Het lantaarnfestival
Het Lantaarn Feest wordt op de 15de dag
van de eerste maand van de maankalender
gevierd. (Een lantaarn is in feite een
lampion, maar de Nederlandse definitie
daarvan is een kleine, van papier gemaakte
lantaarn. In China zijn die er natuurlijk ook
maar ook grotere, zo groot als een huis of
schip en dan gemaakt van ijzerdraad en
papier of plastic en in allerlei vormen.)Op
deze dag is de belangrijkste bezigheid het
bekijken van lantaarns. De Keizer hoorde
dat de boeddhistische monniken op de
15de dag van de eerste maand van de
maankalender, keken naar de overblijfselen
van de crematie van het lichaam van
Boeddha, en lantaarns aanstaken om
Boeddha te vereren.Later ontwikkelde deze
boeddhistische rite zich tot een groot feest
onder de gewone mensen en verspreidde
zich over geheel China.
Engels kunnen vooral rijke zakenlui of
hoogopgeleide
studenten
van
de
universiteit.
Soms wordt Hongkong nog
steeds gezien als een apart land.
Het Terracottaleger is een naam van de
9099 terracottafiguren in het graf van de
eerste keizer van China: Qin Shi Quangdi.
Dit zogenaamde leger bevindt zich in de
eerste keizerlijke hoofdstad van China. Heel
lang geleden is dit bouwwerk gemaakt en
het is mooi om te zien. Vanwege dat is het
Terracottaleger een werelderfgoed.
Het terracotta leger
Het Chinese natuur
China heeft een grote verscheidenheid aan
natuur. Er zijn 7 klimaten te vinden, van een
tropisch klimaat in het zuidwesten tot een
woestijnklimaat in het noordwesten. Het
uiterste puntje van het zuidoosten is zelfs
subtropisch. Door het vele houtkappen zijn
er helaas nog maar weinig bossen te
vinden, behalve dan in de hooggebergtes
en tropische gebieden. Gelukkig zijn er nog
bamboebossen waar de leukste bewoners
van China vertoeven, de reuzenpanda?s.
Ook
de
bamboeplanten
zelf
zijn
indrukwekkend om te zien.
De prachtige en veelzijdige natuur in China
is ook het leefgebied van tal van bijzondere
dieren.
Daarom beval de keizer om ook in het
keizerlijke paleis op die dag lantaarns aan
te steken om zo zijn respect aan Boeddha
te tonen. Ook tegenwoordig wordt het
Lantaarn Feest over het gehele land
gevierd. Lantaarns van verschillende
vormen en afmetingen worden in de straten
gehangen.
Kinderen
gaan
met
zelfgemaakte
of
gekochte
lantaarns
opgewonden de straat op.Lantaarn raadsels
raden is een essentieel onderdeel van dit
festival. Eigenaren van lantaarns schrijven
raadsels op een stuk papier en plakken dit
op de lantaarns. Als bezoekers denken de
oplossing van het raadsel te weten, kunnen
ze het stuk papier van de lantaarn afhalen
en er mee naar de eigenaar van de lantaarn
toe gaan om hun oplossing te controleren.
Als ze de oplossing goed hebben
ontvangen ze een kleine surprise.
Download