PowerPoint-presentatie

advertisement
VERDUISTERING VAN
SOLAIRE ENERGIE ?
Em. prof. Sylvain Plasschaert
Forumgesprek dd. 31 januari 2013, ‘De strategische grondstoffenproblematiek’
Inleiding:
Opzet: analyse en beleid in intergouvernementele
termen wordt meer en meer onzinnig, meer bepaald
in hightech sectoren
Achtergrond:
1. Zonenergie (en wind-) zijn van levensbelang voor
onze planeet: hernieuwbare energie; niet
vervuilend, ook tot voordeel van arme
ontwikkelingslanden
2. Ondanks huidige zware crisis, heeft zonenergiesector stralende toekomst, vanaf binnenkort, want:
a) uitzuivering van te veel producenten
b) technologische vooruitgang (derde generatie?)
Enkele recente feiten:
• Warren Buffett investeert in grootste
zonpaneelpark in Californië
• Prijsinstorting, o.m. van polysilicon, wegens
technologische upgrading
• Overproductie wereldwijd: 690 gigawatt in 2012,
waarvan slechts de helft verkocht
• Op korte tijd is China grootste producent ter
wereld geworden
• Vooralsnog weinig afzet in China zelf, o.m.
wegens ontbrekend distributienet. Veel uitvoer
naar EU
• Subsidies aan consumenten onlangs afgebouwd
in EU landen en in VS
• Vandaar o.m.:
– in VS failliet van Solyndra, ondanks
gewaarborgde lening van $ 500 mln.;
– in Duitsland idem voor QCells en …;
– in China ongeveer 400 producenten in 2012;
– en een bedrijf in Tienen
• Klacht vanwege producenten in VS, w.o. filiale
van Duits Solar World
• Overheid in VS legt antidumping en antisubsidieheffingen op invoer van Chinese
zonenergieproducten
• Zelfde klacht in EU, thans in onderzoek, door een
‘ProSun coalitie’, w.o. Solar World
• Wordt belangrijkste ‘handelsbeschermings’dossier
ooit
• China beschuldigd van oneerlijke betoelaging
door overheid (gronden, rentelasten)
• China dreigt met een tegenzet bij de WHO,
o.m. wegens ‘local content’ bevoordeling van
inheemse producenten in VS
• Ook India wil eigen sector (nog zwak)
beschermen tegen invoer uit China en elders ...
• Terloops: China (nog steeds) niet erkend als
een markteconomie. Oneerlijke dumping kan
derhalve gemakkelijker worden bewezen
Economische complicaties:
• Overproductie: bestaande en nieuwe bedrijven
hebben zich op die belovende markt gestort, en
zwaar in de schulden gestoken (vgl dot-com
gekte rond 2000).
Hoge kindersterfte onvermijdelijk
• Groene producten (wafers, cellen, panelen)
bevatten zeer veel componenten, uit diverse
landen afkomstig, bv polysilicon uit VS
(Terloops: uitvoer statistisch toegerekend aan
land van laatste belangrijke producent)
• O.m. ook toeleveranciers: bv Bekaert in
zaagdraad , St Gobain in glas
• Veel bedrijven in die sector zijn multinationaal in
kapitaalstructuur of in geografische opstelling van
hun productie (bv Suntech uit China produceert
ook in VS en Supreme uit California zal een
fabriek opstarten in China)
• Handelsomlegging is niet zo moeilijk. Taiwan
staat klaar om China’s rol over te nemen
• Zopas heeft China verklaard meer afzet en
gebruik in China zelf na te streven. Kan
handelsconflict verzachten. En op zichzelf nuttig
voor mondiale energiebevoorrading
• Academische research inzake
‘handelsbescherming’ niet mals voor het verkapt
protectionisme via antidumping en antisubsidieheffingen
• Hoe dan ook, meestal ‘ingebouwd antagonisme‘
in de thuislanden tussen
a) producenten (voor zover zij nog bestaan, bv.
schoenen) en
b) invoerders (en in hun rug, consumenten en
intermediaire gebruikers, zoals installateurs
van zonnepanelen); en tussen hun
belangenorganisaties. Voorbeelden ?
Besluiten:
• Aftandsprotectionisme biedt geen uitweg, maar
wint weer veld
• De Chinese opmars, ook technologisch, vormt
een nieuwe en moeilijke uitdaging voor de EU.
Maar kan niet worden weggedacht, want intiem
verstrengeld met een geglobaliseerde economie
• Nationale denkpatronen inzake internationale
handel, en eindproducten, niet meer relevant,
wegens de internationaal-gefragmenteerde
productie- (en marketing-) ketens en de
multinationalisering van bedrijven
• Internationale handel constitueert geen zerosom spel
• EU en China aangewezen op breed overleg.
Hopelijk !?
Download