Activerend begeleider Flexpool Activerend begeleiders

advertisement
In- en Externe vacature: Activerend begeleider Flexpool
Stichting De Tussenvoorziening biedt verschillende vormen van opvang en begeleiding aan mensen
in een kwetsbare situatie. Wij zetten ons primair in voor mensen in Utrecht en omgeving die dakloos of
marginaal gehuisvest zijn. Hierbij gaat het vooral om mensen die te maken hebben met een complexe
en meervoudige problematiek waaronder psychiatrische problemen, verslaving, een verstandelijke
beperking, schulden en/of sociale uitsluiting. De begeleiding wordt afgestemd op de vraag van de cliënt
en is gericht op verbetering van de woon- en leefsituatie en het voorkomen van terugval. Ons doel is dat
mensen weer volwaardig en (zo) zelfstandig (mogelijk) kunnen deelnemen aan de samenleving.
Onze kernactiviteiten zijn: opvang, wonen en financiële begeleiding. In het verlengde hiervan voeren we
activiteiten uit op het gebied van maaltijdvoorziening, armoedebestrijding, sociale activering en
deeltijdopvang.
Jaarlijks vangen we in de nachtopvang zo’n 770 unieke cliënten op, bieden we begeleiding aan 200
cliënten in de crisisopvang en krijgen 760 volwassenen begeleiding in de vorm van begeleid wonen.
Daarnaast verlenen we aan circa 1200 cliënten financiële begeleiding en/of schuldhulpverlening. Bij de
Tussenvoorziening werken zo’n 300 betaalde medewerkers en 500 vrijwilligers.
Voor onze Flexpool Individuele Begeleiding zijn wij per 1 april a.s. op zoek naar meerdere
enthousiaste:
Activerend begeleiders (medior / senior) - 32 uur per week
Functieomschrijving
Onze Flexpool bestaat uit Activerend Begeleiders die worden ingezet bij verschillende voorzieningen /
begeleidingsteams waar (langdurige) vervanging nodig is of sprake van een achterstand in de
zorgverlening. Onze begeleiders uit de Flexpool zijn dan ook graag gezien bij de verschillende
voorzieningen / teams. Gemiddeld werk je een aantal maanden bij een voorziening / begeleidingsteam
waarna je weer doorgaat naar een volgende tijdelijke werkplek.
De Activerend begeleider draagt zorg voor de begeleiding en het uitvoeren van een trajectplan met de
cliënt, het signaleren van hulpvragen en het bemiddelen naar externe hulpverlening. Daarbij wordt
nauw samengewerkt met verschillende betrokken partijen, zoals de ondersteunend begeleiders van de
locatieteams, trajectregisseurs en externe partijen.
Wij vragen een flexibele instelling, brede inzetbaarheid, ervaring in de maatschappelijke opvang en
expertise op verschillende hulpverleningsgebieden. Tevens verwachten wij een gerichte HBO opleiding
en een zelfstandige werkhouding. Omdat je op verschillende werkplekken wordt ingezet – waar de
behoefte groot is en/of achterstanden zijn - zijn we specifiek op zoek naar iemand die zich snel kan
aanpassen aan nieuwe situaties, in staat is snel te achterhalen op welk gebied zijn/haar inzet het hardste
nodig is, makkelijk goed contact opbouwt met zowel collega’s als cliënten en houdt van een uitdaging.
De Tussenvoorziening biedt je als medewerker van de Flexpool een werkplek waar je veel kan leren, bij
veel verschillende voorzieningen in de ‘keuken’ kan kijken en een belangrijke rol speelt in de continuïteit
van de begeleiding van onze cliënten.
Resultaatgebieden en taken

Individuele actieplannen volgens Herstelmethodiek opstellen en vaststellen voor bewoners met
meervoudige problematiek (in overleg met de cliënt).

Trajectplannen uitvoeren zodanig dat het doel op een inzichtelijke en methodische manier kan
worden behaald en of benaderd.

Nauw samenwerken binnen het team, met begeleiders van de locatieteams en met trajectregie.

Contacten onderhouden met andere organisaties in de maatschappelijke opvang.

Mede orde, rust en veiligheid bewaken voor de bewoners en hun omgeving.

Extreem afwijkend gedrag en hulpvragen analyseren, signaleren en doeltreffende actie
ondernemen binnen het afgesproken kader.

Indien nodig bewoners doorverwijzen/toeleiden naar specialistische hulp.

Knelpunten signaleren en afstemmen met collega’s en/of de unitmanager.

Zorgdragen voor een goede communicatie, zodanig dat interne en externe betrokken tijdig, juist en
volledig worden geïnformeerd en voldoende informatie is verzameld voor de adequate uitvoering
van het eigen werk.
Kennis en ervaring

HBO werk- en denkniveau. Bij voorkeur een HBO-MWD of aanverwant HBO-diploma

Kennis van de in de sector toegepaste methodieken

Kennis van maatschappelijke ontwikkelingen, regelgeving en sociale kaart van Utrecht

Bij voorkeur kennis van Herstelwerk

Bij voorkeur financieel inzicht en ervaring met inkomensbeheer

Ervaring en affiniteit met de doelgroep.
Competenties

Communicatief; kan goed relaties opbouwen met in- en externe betrokkenen. Kan problemen in de
relatie snel en vakkundig oplossen.

Planmatig; kan prioriteiten stellen, stelt zich realistische doelen en past deze aan indien nodig.

Analytisch; scheidt hoofd- van bijzaken, bedenkt nieuwe, alternatieve oplossingen.

Resultaatgericht; kan goed aangeven hoe doelen bereikt zullen worden, geeft niet snel op maar
zoekt naar alternatieven bij tegenslagen. Denkt niet in problemen maar in mogelijkheden.



Vakgericht; is op de hoogte van trends en ontwikkelingen binnen het vakgebied, past (nieuwe)
methodes toe in het eigen werk.
Empathisch; in staat een vertrouwensrelatie te creëren met cliënten en collega’s.
Flexibel; snel kunnen aanpassen aan (veranderde) situaties, goed kunnen schakelen tussen
verschillende niveaus.
Informatie en Solliciteren
De functie activerend begeleider wordt volgens de CAO Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening
ingeschaald in schaal 7 (medior: min. € 2.241, max. € 3.130,- bruto/fulltime) of schaal 8 (senior: min. €
2.430, max. € 3.460,- bruto/fulltime) afhankelijk van kennis en ervaring. Voor onregelmatige diensten
wordt (indien van toepassing) een onregelmatigheidstoeslag uitgekeerd.
Sollicitaties kunnen – bij voorkeur per email – tot uiterlijk 10 maart 2016 worden gericht aan
[email protected] of De Tussenvoorziening, t.a.v. Renee van der Velde,
Wittevrouwenkade 6, 3512 CR Utrecht. Voor (inhoudelijke) vragen over de functie kan contact worden
opgenomen met David de Goede (Unitmanager Flexpool, BT Overvecht en BT Overvecht), Martin
Vanderbroeck (Unitmanager BT Centraal) of Nina van der Berg (interim Unitmanager Housing First).
Allen zijn bereikbaar via nummer 030 – 2340819.
Re-integratiekandidaten, herplaatsingkandidaten en pre-overplaatsbaren genieten een voorrangspositie
conform ons aanstellingsbeleid.
Bij gelijke geschiktheid wordt de voorkeur gegeven aan interne kandidaten
Acquisitie wordt niet op prijs gesteld
Download