Dit hoofdstuk is

advertisement
Dit hoofdstuk is (ook) onderdeel
van het
CSE !
ARM EN RIJK
Hoofdstuk 4
De wereld in delen
Een geograaf bestudeert (beschrijft en verklaart) de
verschillen op aarde……  aant op WB blz 54 !
En kijkt daarbij naar…..
Economische kenmerken
Demografische kenmerken
Sociaal-culturele kenmerken
(Politieke kenmerken)
Dan krijg je een goed geografisch beeld van een land !
Deelvragen van par 4.1: Landen vergelijken / indelen
1-Welke economische, demografische en sociaalculturele indicatoren kun je goed gebruiken wanneer je
landen met elkaar wil vergelijken?
2-Wat zijn de eigenschappen van die indicatoren en
waarom moet je voorzichtig zijn met het toepassen
ervan?
Economische kenmerken
Op aarde zijn grote verschillen in welvaart, zowel
tussen als binnen landen.
Een veel gebruikte maatstaf om de ontwikkeling van
een land te meten is het B.N.P. / inw
Bruto Nationaal Product = de totale productie van
economische goederen, dus ook van diensten, in de
loop van een jaar, uitgedrukt in geld.
Kortweg: alles wat in een land in een jaar verdient
wordt.
Wie is er nu het rijkst ?
Land
BNP
BNP / inw
Duitsland $ 1568.340.774.000
$ 18.942
Nederland $ 305.126.400.000
$ 19.200
China
$ 2.624
$ 331.104.716.800.000
Om landen te kunnen vergelijken veranderen we
absolute getallen in relatieve ( = t.o.v.) getallen.
Bijv: -gemiddelde / inw.
-procent (per 100)
-promille (per 1.000)
Er zijn kleine leugens, grote leugens en er is statistiek !
Waarom is het BNP / inw toch niet altijd zo een goede
maatstaf?
-het is een gemiddelde !
 binnen een land kunnen grote verschillen bestaan.
-verschil in koopkracht tussen landen. (Hamburgerindex)
-wijze van gegevens verzamelen. (niet altijd betrouwbaar)
-wisselkoers. (fluctueert / soms zwarte koersen)
-…..zie verder je tekstboek !
Een andere economische indicator van welvaart /
ontwikkeling is de verdeling van de beroepsbevolking
over de diverse economische sectoren.
Welk verband zal er zijn tussen welvaart / ontwikkeling
en de verdeling van de beroepsbevolking over de diverse
economische sectoren?
Download