Project: - Stichting Herrie.nu

advertisement
Anja Paap
Stichting Herrie.nu
Innoveren in de Zorg
en de kansen van
(ict) techniek
Waarom????
Vergrijzing
• Komende 30 jaar stijgt het aantal 65+
met 77%, terwijl:
• Beroepsbevolking daalt met 9%
• Krimpgebieden: dubbele vergrijzing!
Drenthe
De “Grijze Druk”
(verhouding 65+ tot beroepsbevolking)
2010: bijna 30%
2040: ruim 60%
Aantal 80+ meer dan verdubbeld
waarom??
Financieel:
• Grenzen aan groei zorguitgaven in
zicht
Beleid:
• Langer thuis & Sneller naar huis
Veranderende patiënt/cliënt
•
•
•
•
Meer eigen regie
Online!
Beter geïnformeerd
Klant
Veranderende werknemers
• Zelfstandig
• Online!
• Flexibel
Online??
NL 2011:
• internet 95%
• 65 tot 75jarigen: 75% online
• 25% daarvan heeft “internetvrienden”
• 86% patiënten bezoekt “dr. Google”
vóór de dokter
Techniek??
Het gaat niet om de techniek op zich,
je hoeft er niets mee te hebben.
Het gaat om wat techniek kan
betekenen in het antwoord op de vragen
die we hebben.
Biedt (ict)techniek een
antwoord op:
• Hoe houden we de zorg betaalbaar, toegankelijk en
dichtbij, voor iedereen en in heel Nederland?
• Hoe maken we het zorgberoep aantrekkelijk voor
toekomstige werknemers?
• Hoe geven we cliënten/patiënten zoveel mogelijk
vrijheid en zelfstandigheid?
• Hoe….?
• Hoe…?
Download