Opdracht 3, Millenniumdoel: milieu Westers Het doel is niet bereikt

advertisement
Opdracht 3,
Millenniumdoel: milieu
Westers
Het doel is niet
bereikt, de Co2
uitstoot is nog te
hoog. Dit zal
waarschijnlijk
komen, omdat in
ontwikkelde
landen zoals in
het Westerse
deel veel
fabrieken, auto’s
en scooters zijn.
Dat komt dan
weer doordat de
mensen in
ontwikkelde
landen, met een hoog bnp, rijk zijn en dus veel geld hebben om auto’s te kopen.
Voormalige Sovjetunie
Het doel is niet bereikt, de Co2 uitstoot is nog te hoog. Dit zal waarschijnlijk komen, omdat in
ontwikkelde landen zoals in het Westerse deel veel fabrieken, auto’s en scooters zijn. Dat
komt dan weer doordat de mensen in ontwikkelde landen, met een hoog bnp, rijk zijn en dus
veel geld hebben om auto’s te kopen.
Oost-Azie
Het doel is deels bereikt, de ene helft van het cultuurgebied loopt op schema het andere deel
loopt achter. Zo verschilt het bij alle punten van het Milieu doel. Waarschijnlijk zijn niet alle
landen in Oost-Azie ontwikkeld.
Zuid-Azie
Op sommige punten is het doel gehaald, op andere punten niet. Het is niet overal even
ontwikkeld.
Zuidoost-Azie
Ook hier is het heel verschillend, dit heeft vooral te maken met het
wisselende bnp. Op elk eiland is dat anders.
Islamitische wereld
Grotendeels is het doel hier niet gehaald. Het bnp in de landen in dit
gebied is laag, omdat het niet erg ontwikkeld is zijn de mensen arm.
Daardoor is het moeilijk alle punten aan te pakken.
Zwart Afrika
Hier is het doel zeker niet gehaald, er is zelfs achteruitgang. Het land is zo arm, dat er geen
geld is om dingen beter te regelen. Ook voor sanitaire voorzieningen en schoon water is
geen geld.
Latijns-Amerika
Ook Latijns-Amerika heeft het
niet gehaald, sommige punten
wel andere hebben
achteruitgang. Ook al is het een
ontwikkeld deel, dat wil dus niet
zeggen dat de millenniumdoelen
makkelijk te behalen zijn.
Download