Press kit Aveo

advertisement
Oost-Europa en een economisch gebied
Van een kleurloze, geleide economie naar een kleurrijke markt

Sterke groeicijfers in de nieuwe EU-staten
Wroclaw. Het verkeer op de rondwegen rond het historisch centrum staat iedere morgen
al aardig bumper aan bumper. Een eindeloze stroom van glanzende auto’s rijdt langs
interieurwinkels, fast-food restaurants en gebouwen waar internationale bedrijven zoals
ABB, Alcatel, Bosch, SAP, Siemens of Whirlpool zijn gevestigd achter grote glazen ramen.
Een modern beeld en tegelijkertijd de weerspiegeling van een krachtige transformatie. En
dit moderne stadsbeeld dat er zo internationaal uitziet, is het beeld van Wroclaw, Polen, in
wat ooit het Oostblok werd genoemd.
En nog opmerkelijker, Wroclaw is geen uitzondering. Volgens voorspellingen zal de
economische groei (bruto nationaal product) 5.8 procent bedragen. Het cijfer voor 2006
bedroeg 6.1 procent en voor 2007 6.7 procent. Warschau, de hoofdstad van Polen, laat zelfs
een toename van 8% zien. De andere kant van de medaille is dat in veel industrietakken in
Warschau de werkweek 70 uur is. Daar schijnt echter niemand zich echt zorgen over te
maken. Vlijt en optimisme betalen zich terug. Voor 2008 verwacht de Poolse bouwmarkt dat
de orders met zo’n 10 tot 15% zullen toenemen. Maar Polen staat niet op zich. Landen als
de Tsjechië, Slowakije, Hongarije of de Baltische Staten gaan in dezelfde richting. Estland
en Litouwen bijvoorbeeld hebben een jaarlijkse economische groei van 9 tot 10%.
Het gebrek aan grondstoffen maken deze landen goed door te investeren in
toekomsttechnologieën. In Estland is de gratis toegang tot internet wettelijk geregeld. En in
Litouwen bedraagt het aantal personenwagens per 1000 inwoners 422 – nog maar net
beneden het percentage van Nederland. Een essentiële succesfactor in de wereldwijde
competitie, in sterke tegenstelling tot de zogenaamde derdewereldlanden, is het hoge
opleidingsniveau in de landen uit het voormalige Oostblok. Tientallen jaren lang waren
voortgezette opleidingen net zo gewoon als in het Westen. Er zijn nauwelijks tot geen
ongeletterde mensen en het aantal studenten aan de universiteit is hoog. In Polen studeren
momenteel zo’n 2 miljoen mensen aan de universiteit. In Rusland is het aantal studenten
sinds 1990 min of meer verdubbeld. Momenteel zijn daar 7,7 miljoen studenten.
Chevrolet Belgium
Prins Boudewijnlaan 24 A, gebouw B
B 2550 Kontich
Belgium
Tel. +32 (0)3 450 63 54
Fax +32 (0)3 450 64 78
www.media.chevroleteurope.com
-2-
Tussen de historische tijden van de grote veranderingen in 1989 en het heden liggen niet
alleen jaren, maar eeuwen. Een kleurrijke markt heeft zich ontwikkeld uit een grauwe
geleide economie. En de economie groeit snel. De laatste 10 jaar bijvoorbeeld is het Poolse
BNP, gemeten naar koopkracht verdubbeld naar US$14,000 per inwoner. Dat is ongeveer
de helft van Frankrijk, terwijl het tien jaar geleden nog slechts een derde was. Deze
positieve ontwikkeling heeft ontegenzeggelijk de toetreding op 1 mei 2004 van deze
Oosteuropese landen tot de Europese Unie bespoedigd. Naast het verwijderen van de
economische barrières door de grenzen te openen voor goederen en diensten vanuit de
nieuwe lidstaten heeft de EU ook direct geholpen. In totaal is 10.6 miljard Euro in de
periode van 1990 tot 2000 vrijgemaakt voor financiële steun aan de Oosteuropese
kandidaten voor de EU. Van 2000 tot 2003 vloeide er een aanvullend bedrag van 3.12
miljard Euro naar tien nieuwe Oost- en Zuideuropese landen.
De groei in de nieuwe lidstaten zorgt echter ook voor de nodige zorgen in de ‘oude’ EU.
Termen als ‘uitbesteding’ en ‘lage landen’ domineren een deel van de discussie wanneer de
nieuwe EU-staten actief aanspraak willen maken op buitenlandse investeringen. De
meningen stabiliseren zich echter geleidelijk en het inzicht neemt toe dat productie in
Oosteuropese landen de omzet zal verhogen en uiteindelijk op de lange termijn zal zorgen
voor meer banen. Voor belangrijke delen van de Westeuropese industrie betekent productie
in Oost-Europa geen stap achterwaarts maar meer een stap voorwaarts om nieuwe grote
markten te ontwikkelen.
Hoewel geen lid van de EU, is Rusland wel een belangrijke groeimotor, gebaseerd op haar
grootte en bevolking van momenteel 142 miljoen. Gedurende de afgelopen tien jaar was de
echte economische groei constant boven de 6% en zelfs vier keer boven de 7%. De waarde
van het Russische BNP van 21.665 triljard roebel (2005) komt overeen met US$ 766
miljard. Gebaseerd op actuele koopkracht is de waarde van het Russische BNP bijna het
dubbele daarvan. Het BNP per inwoner groeit snel en was in 2007 US$ 14.000, gemeten
naar de koopkracht. Dit komt nu al boven het niveau van Argentinië of Mexico uit, en het is
zo’n 50%hoger dan Turkije.
Volgens voorspellingen van de Wereldbank draagt de energie-industrie in Rusland, samen
met andere sectoren van grondstoffen, voor een kwart bij aan de totale economische
productie van het land. De export van energie neemt tweederde van alle opbrengsten uit de
export voor zijn rekening. Rusland beschikt over een derde van de wereld-gasreserve en
heeft daardoor veruit de grootste exploitabele reserves ter wereld. Rusland is de grootste
exporteur van gas en de op één na grootste uitvoerder ter wereld, na Saudi-Arabië, van
olie.
Chevrolet Belgium
Prins Boudewijnlaan 24 A, gebouw B
B 2550 Kontich
Belgium
Tel. +32 (0)3 450 63 54
Fax +32 (0)3 450 64 78
www.media.chevroleteurope.com
-3-
Andere Centraal-Aziatische landen zoals Kazakstan of Uzbekistan staan nog helemaal niet in
de belangstelling op het wereldtoneel. Deze worden door de statistici van General Motors
dankzij de historische banden met de voormalige Sovjet-Unie echter wel gerekend tot de
Oosteuropese regio.
Uzbekistan heeft een landoppervlakte van 447.400 km² en is – naast Liechtenstein – het
enige door uitsluitend land omgeven land ter wereld dat is omringd door landen die ook niet
aan zee grenzen. Met een totale bevolking van bijna 28 miljoen mensen is Uzbekistan een
zeer jonge natie, omdat 10,4 miljoen inwoners (net onder de 40% van de gehele bevolking)
niet ouder is dan 18 jaar en zo’n 17 miljoen inwoners (zo’n 65%) niet ouder is dan dertig
jaar. De Uzbeekse economie is nog steeds voornamelijk op de landbouw gebaseerd
(Uzbekistan is de derde grootste exporteur ter wereld van katoen). Maar grondstoffen zoals
gas, goud, en koper, en de fabricage van chemische producten en machines zorgen
momenteel voor een reële groei van 8.1 procent. Het bruto jaarinkomen per inwoner is
slechts US$ 2,200.
Met gelijkwaardige groeipercentages (een gemiddelde van 9.3% sinds 1999 nu reëel 8.7%)
hebben de circa 15 miljoen inwoners van Kazakstan een aanzienlijk hoger welvaartsniveau
bereikt met een BNP US$10,400 per inwoner, gebaseerd op koopkracht. Met een
landoppervlakte van 2.717.300 km² is Kazakstan het negende grootste land ter wereld en
het grootste door landomgeven land ter wereld. Naast rijke reserves aan olie en gas
beschikt Kazakstan over grote voorraden uranium, ijzererts, koper, kool, kobalt, wolfraam,
lood, zink en molybdenum. Het land heeft tevens de grootste voorraad ter wereld aan
chroom, vanadium, bismut en fluorine.
Chevrolet Belgium
Prins Boudewijnlaan 24 A, gebouw B
B 2550 Kontich
Belgium
Tel. +32 (0)3 450 63 54
Fax +32 (0)3 450 64 78
www.media.chevroleteurope.com
Download