Ten oorlog - Vakkenweb

advertisement
DE KRIM-OORLOG
Quiz ter afronding van hoofdstuk 2
Vraag 1: Wanneer was de Krimoorlog?
A.
Van 1865 tot 1871.
B.
Van 1859 tot 1861.
C.
Van 1830 tot 1835.
D.
Van 1853 tot 1856.
Vraag 2: Wat
I.
II.
III.
was een oorzaak van de Krimoorlog?
Het in verval raken van het Osmaanse
rijk.
Het Russisch-orthodoxe geloof.
Het Russische imperialisme.
a.
A alleen II
b.
B I, II en III
c.
C Alleen I
d.
D II en III
Vraag 3. Welk gebied behoorde omstreeks 1850 NIET
tot het Ottomaanse rijk?
A.
De Balkan
B.
De Levant
C.
De Krim
D.
Egypte

Hiernaast zie je een
afbeelding van Britse
voetsoldaten die ten strijde
trekken op de Krim. De Krim
is een schiereiland aan de
noordkust van de Zwarte
Zee. De Britse soldaten
moesten de Russische
marinehaven Sebastopol
aanvallen.
Vraag 4: Waarom geloofden de Britten dat de
verovering van Sebastopol de oorlog zou beslissen?
A.
B.
C.
Omdat dat de Russen zou dwingen zich op een
landoorlog te concentreren. Waardoor ze beter
tegen de Fransen, de eeuwige vijand van
Engeland, konden vechten
Omdat dat de Russische expansie in het zuiden
zou tegenhouden. De Britten hadden de sterkste
vloot en kon het Middellandse Zeegebied
afdoende verdedigen.
Omdat de Britten dachten dat Rusland nadat de
haven van de Russische vloot ingenomen zou zijn
geen oorlog meer kon voeren.
Vraag 5.
Wantoestanden in het leger waren er altijd geweest. Maar in
de Krimoorlog werden ze ook bekend bij de burgerij en kwam
er kritiek op. Britse kranten schreven over de misstanden.
Vraag 5: Wat waren de gevolgen voor de
medische voorzieningen?
A.
B.
C.
Florence Nightingale kreeg
opdracht van het ministerie van
oorlog een verpleegstersteam op
te zetten.
Florence Nightingale ging onder
druk van de publieke opinie
zelfstandig een ziekenhuis opzetten
Florence Nightingale was getrouwd
met een generaal en berichtte
daarover in de pers.
Vraag 6
Franse Krimsoldaten paraderen in 1856 als
helden door de straten van Parijs. Was er reden
om hen als helden binnen te halen?
A.
B.
C.
D.
Ja, want Frankrijk dwong samen met Engeland
Rusland tot de acceptatie van vredesvoorstellen.
Nee, want het Franse leger leed op de Krim
nederlaag op nederlaag.
Ja, want het Franse leger had Rusland helemaal op
eigen houtje verslagen.
Nee, het waren de Engelse troepen en niet de
Franse, die de Russen hadden verslagen.
Vraag 7

Wie is deze staatsman
die een belangrijke rol in
de Krimoorlog speelde?
Als keizer volgde hij een
imperialistische koers en
kwam op voor de
belangen van de
katholieken in Palestina.
8. In maart 1856 besloot Rusland zich over te geven.
Wat vormde daarbij een beslissende overweging?
A.
B.
C.
D.
De opmars van Turkse troepen in de Kaukasus.
De opmars van Britsen en Franse troepen richting
Moskou.
De val van Sebastopol.
De dreiging van Oostenrijk om aan de kant van
de geallieerden te gaan vechten.
9. Wat waren gevolgen van de
Krimoorlog? Kies uit:
I.
II.
III.
Vijandschap tussen
Oostenrijk en Rusland.
Engelse
gebiedsuitbreiding ten
koste van Rusland.
Turkse
gebiedsuitbreiding ten
koste van Rusland.

A I en III

B I, II en III

C I en II

D II en III
10. Wat was een bedoeld gevolg van de
Krimoorlog? Kies uit:
A.
B.
C.
D.
De afschaffing van de lijfeigenschap in
Rusland.
Vrouwenemancipatie in Engeland.
De industrialisatie van Rusland.
Constantinopel bleef in Turkse handen.
Antwoorden
1.
2.
3.
4.
5.
D
B
D
C
A
6.
7.
8.
9.
10.
C
Napoleon III
C
A
D
Download