Ten oorlog - Histoforum

advertisement
Ten oorlog
De Restauratie en de Krimoorlog
Waar waren we ook alweer?
Ow ja, het einde van Napoleon....
Wat gebeurde er na Waterloo?
Het Congres van Wenen
Wat werd er hier beslist?
Napoleon had in de bezette landen
veel zaken veranderd:
• Afschaffen van het feodale stelsel in Oost-Europa
• Onderdrukken van de aristocratische en kerkelijke
privileges
• Veel burgers/middenklassers in het bestuur betrokken
• Ontwikkelen van onderwijs en opzetten van
universiteiten
• Verbeteren van infrastructuur
• De Code Civil/Code Napoleon: iedere persoon is gelijk
voor de wet/ juryrechtspraak
• Het metrische systeem: cm,liter,km
• Verbieden van jodenhaat
• Stemrecht voor vele burgers
Uiteraard wilden de bezette landen
deze beslissingen terugdraaien:
• Angst voor Liberalisme: positie van de
koningen, adel en kerk werden hierdoor
aangetast
• Angst voor Nationalisme: veel multinationale rijken (Ottomaanse rijk,
Oostenrijk) waren bang dat de vele
volkeren/nationaliteiten in hun land zich
wilden afsplitsen
Daarom:
res·tau·re·ren (overgankelijk werkwoord; restaureerde,
heeft gerestaureerd; restauratie)
1 (bouw- of kunstwerken) in de vroegere toestand herstellen
res·tau·ra·tie (dev; restauraties)
1 het restaureren
2 herstel van een vroeger regime
3 eetgelegenheid op een station of in de trein
De Restauratie
• Overal in Europa komen weer koningen aan de
macht: vb. Koning Willem I
• Er worden nieuwe staten gecreëerd als buffer
tegen Frankrijk: Verenigd Koninkrijk der
Nederlanden
• Frankrijk verliest al het tijdens de Coalitieoorlogen veroverde gebied
• Al Napoleon’s politieke, economische, militaire
en sociale veranderingen worden teruggedraaid
Pikken de mensen dit?
De burgers (middenklasse inwoners van de steden): duidelijk niet!
1830
1848
Er was dus zeer veel verzet tegen de restauratie: burgers
wilden hun rechten uit de Franse Revolutie terug! Wie
waren hier tegen?
• Uiteraard de vorsten: vooral de
Oostenrijkse premier
Metternich en de Russische
Tsaren waren de
politiemannen van Europa
• Maar ook de boeren! Zij waren
voor de koningshuizen en
waren de problemen tijdens de
Franse revolutie en de
opvolgende oorlogen nog niet
vergeten!
De Krimoorlog: hoofdpersonen
• De revolutie van 1848
brengt in Frankrijk de
Tweede Republiek onder
leiding van Napoleon III
(zoon van Lodewijk
Napoleon)
• In 1852 pleegt Napoleon
III een staatsgreep en
kroont zichzelf tot keizer:
het begin van het Tweede
Keizerrijk
De Krimoorlog: de hoofdpersonen
• De zeer autocratische
tsaar van
Rusland:Nicolaas I
• De sultan van het
Ottomaanse rijk:
Abdülmecid I
De oorzaken?
De aanleiding?
• Ultimatum van de Russische tsaar aan
de Ottomaanse sultan: alle christenen in
het Ottomaanse rijk moesten dezelfde
rechten krijgen als de moslims!!!
• De sultan moet de tsaar het
beschermschap over Jeruzalem en het
Heilige Land verlenen!!!!
Het verloop
De eindbalans: aantal doden en
gewonden
• Rusland: 522.000
• Frankrijk: 100.000 waarvan 10,240 in het
gevecht; 20,000 aan hun wonden achteraf;
ca 75,000 stierven door een ziekte
• Engelsen: 50.000 waarvan 2,755 in het
gevecht; 2,019 aan hun verwondingen;
16,323 door ziekte
• Turken: 400.000
We zien hier dus een ‘klein’ hygienisch en medisch probleempje!!!
De Engelsen stuurden Florence
Nightingale
• Zij zorgde voor betere
medische zorg: ‘the
lady with the lamp’
• Ze wist alleen te
weinig van bacteriën,
ziektekiemen en
hygiëne
Andere bekenden uit de
Krimoorlog:
•
William Howard Russel – Eerste
oorlogscorrespondent
•
Roger Fenton – Eerste
oorlogsfotograaf
Gevolgen van de Krimoorlog
• Rusland besefte dat het snel moest gaan
moderniseren: haar rol als ‘politieman van
Europa’ was uitgespeeld, omdat andere landen
zich beter hadden ontwikkeld
• Frankrijk is weer terug als grootmacht op het
Europese toneel met Napoleon III als trotse
keizer
• Engeland beseft dat ook zij moesten gaan
moderniseren op militair gebied: alleen machtige
vloot is niet genoeg!
Download