napoleon - International Napoleonic Society

advertisement
Dit boek bevat o.a. hoofdstukken over Napoleons rehabilitatie van
de Joden en de overdracht van Louisiana in 1803, feiten die niet veel
bekendheid genieten onder het grote publiek. Ben Weiders onderzoek
naar Napoleons dood is verantwoordelijk geweest voor het vervullen
van één van Napoleons laatste wensen, dat de ware oorzaak van zijn
dood nu bekend is. Napoleon stierf niet aan kanker, zoals officieel
aanvaard wordt, maar werd in plaats daarvan dodelijk vergiftigd, zoals
bevestigd door het FBI van Washington DC.
NAPOLEON
“LIBERTÉ - ÉGALITÉ - FRATERNITÉ.”
BEN WEIDER
EEN ANDERE GESCHIEDENIS
André Malraux, minister van cultuur onder generaal De Gaulle, was
een groot bewonderaar van Napoleon. Hij had gepland dat de zomer
van 1969 toegewijd zou worden aan de viering van de tweehonderdste
verjaardag van ‘de Keizer van de Republiek’, maar helaas dwong
het aftreden van de generaal als president tot de afgelasting van
de geplande evenementen. Malraux liet ons hoe dan ook enkele
uittreksels na van wat hij wilde zeggen in zijn toespraken, waaronder
het volgende: “Napoleon, in tegenstelling tot monarchen, verdedigde
perfect mensen- en burgerrechten. Hij bracht de revolutie naar heel
Europa, hij vestigde de macht van de derde stand en schiep het
individualisme, hij stelde godsdienstvrijheid in, bracht de Joden uit
de getto’s en maakte hen tot volwaardige burgers. Al zijn handelingen
belichaamden het motto van de Franse Republiek:
NAPOLEON
EEN ANDERE GESCHIEDENIS
Uitgeverij Aspekt
www.uitgeverijaspekt.nl
BEN WEIDER
ASPEKT
ASPEKT
Download