De canon van moerdijk - Stichting Cultuur Moerdijk

advertisement
DE CANON
VAN
MOERDIJK
Venster Napoleon
DE FRANSE TIJD
Tussen 1795 en 1813 staat de regio Moerdijk
onder invloed van de Fransen. Of liever gezegd
de beide Napoleons. De jongste van de twee,
Koning Lodewijk Napoleon zoekt voortdurend
contact met het volk en was een kundig
bemiddelaar. Broer en Keizer Napoleon
Bonaparte vond hem te loyaal en zette hem af.
Hij lijfde Nederland in en stationeerde soldaten
en douaniers in Willemstad…
KONIJN VAN OLLAND
Lodewijk bleek een betrokken koning met oog voor de
problemen van zijn volk. Hij probeerde zich zo goed en zo
kwaad als het kon het Nederlands aan te leren. De
verhalen gaan dat hij zich tijdens een toespraak in
Amsterdam onsterfelijk had gemaakt met de uitspraak ‘Iek
ben konijn van Olland’ (Ik ben koning van Holland),
waarbij zijn Franse accent zijn Nederlands nog wat in de
weg zat. Maar hij probéérde zich tenminste zoveel
mogelijk aan te passen aan de Nederlanders en weigerde
het Frans als hoofdtaal in te voeren. Hij vond het
belangrijk dat de Nederlandse identiteit bewaard bleef.
DURE LOGE EN
BLIKSEMBEZOEKEN
Tijdens zijn bezoek aan Zevenbergen zou Lodewijk
Napoleon de nacht doorbrengen in het herenhuis van de
heer Anemaat aan de Molenstraat. Heel het dorp was in rep
en roer, alles moest versierd en verlicht worden en de
bedden moesten prachtig opgemaakt worden. Het kostte
Zevenbergen een hoop geld en uiteindelijk bleef de koning
niet eens slapen! Hij bracht namelijk, tot grote teleurstelling
van de Zevenbergenaren, de nacht door in Willemstad. Ook
Klundert moest genoegen nemen met een bliksembezoek.
DE GULLE KONING
We kunnen dus stellen dat onze gemeente een
hoop schulden heeft overgehouden aan het
bezoek van Lodewijk Napoleon. Schulden die pas
later ingelost konden worden. Maar in ruil
daarvoor kregen de inwoners een luisterend oor.
Het was heel bijzonder dat een koning contact
zocht met het volk en luisterde naar de
problemen van het dorp en steun vormde voor
de armen.
WAT HEEFT NAPOLEON
UITGEVONDEN.
De Meter
GEMAAKT
DOOR
Annefleur en Britt
Download