Wat waren de oorzaken van de Franse Revolutie?

advertisement
Geschiedenis hoofdstuk 6 Revolutie
6.1 wat wil de 3e stand?
Deelvraag: Wat waren de oorzaken van de Franse Revolutie?
Oorzaken Franse Revolutie:
1) Frankrijk is failliet → Lodewijk XVI gaf te veel geld uit (Versailles + oorlog). Oplossing:
Lodewijk roept Staten-Generaal bij een (= 3 standen).
→ zijn voorstel: 1e+2e stand moet ook belasting betalen.
2) Ontevreden 3e stand (rijk + arm): 1) Zij betalen alle belasting, maar hebben niets te zeggen
het bestuur. 2) honger + armoede. Staten-Generaal: stemming ging per stand. 3e stand wil
per hoofd stemmen. Mislukt! 3e stand loopt weg + richten de Nationale vergadering op.
→ willen een grondwet.
6.2 Te wapen!
Deelvraag: Hoe verliep de Franse Revolutie?
14 Juli 1789: Val Bastille = start Revolutie.
Gevolg: ook op het platteland gaat het mis.
(Kastelen + kloosters vernield) → adel vlucht. Besluiten Nationale Vergadering reageert:
1) Verklaring van de rechten van de mens en de burgers:
→ vrijheid meningsuiting
→ godsdienst
→ iedereen gelijk voor de wet
2) nieuwe grondwet (koning geen macht meer) Maar: landsproblemen worden niet
opgelost.
Wat nu te doen? Ruzie bij de Revolutionaire. Radicalen + gematigden →eisen bijv. totale
gelijkheid landverdeling (bezit).
Burgeroorlog + Radicalen winnen en gaan over terreur
Chaos dus: roep om een sterke leider!
→ Napoleon.
6.3 Leve de keizer!
Deelvraag: wat waren de oorzaken en gevolgen van het optreden van Napoleon
1. Welke verandering van de revolutie draaide napoleon terug
1) maakte van Frankrijk weer een strak geleide, gecentraliseerde staat
2) overal in het land dezelfde gewichten en maten.
2. Waarin legde hij dit vast?
= code Napoléon
3. Wat was er in 1804?
Napoleon kroonde zichzelf als keizer.
4. Wat was het gevolg toen Napoleon Rusland wilde veroveren?
In juni trok hij met een enorm leger van 600.000 soldaten en kanonnen, munitie, paarden etc.
Rusland binnen. De russen lokte napoleon en zijn soldaten steeds verder Rusland in. Zij
gebruikten de tactiek van de verschroeide aarde zij zorgde dat napoleon en de soldaten niks
te eten konden vinden door alles te verstoppen of te vernietigen. Zo verloor napoleon veel
soldaten. Tienduizenden stierven in de Russische kou.
5. wat was er een jaar later in 1813
Napoleon werd verslagen door het gezamenlijke leger van Oosterrijk, Duitsland, Rusland en
Engeland. Hij werd verbannen naar het eilandje Elba
6. Waar en wanneer en door wie werd napoleon definitief verslagen?
Bij het Belgische plaatsje Waterloo, op 18 Juni 1815, door de Engelse generaal Wellington hij
werd verbannen naar ST. Helena daar stierf hij in 1821.
6.4 Patriotten en konijnen
Download