vlaams parlement

advertisement
VLAAMS PARLEMENT
₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN
KRIS PEETERS
MINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN ECONOMIE, BUITENLANDS
BELEID, LANDBOUW EN PLATTELANDSBELEID
Vraag nr. 270
van 14 maart 2012
van PETER REEKMANS
Varkenssector - Invoerstop Rusland
De problematiek van de Vlaamse varkenssector is bekend. Nu zou Rusland naast een al
aangekondigde importstop voor levende dieren uit de EU (omwille van het Schmallenberg-virus) per
20 maart eveneens een importstop invoeren op Europees varkensvlees. Volgens de Russische
autoriteiten heeft Europa de laatste maanden immers een aantal partijen varkensvlees geleverd van
lage kwaliteit. De importstop zou gelden tot de EU de oorzaak van die lage kwaliteit kan aanduiden.
Zowel de importstop voor levende dieren als die voor varkensvlees uit de EU zou pas ingaan op 20
maart, Rusland wil de Europese lidstaten de kans geven om te anticiperen op de maatregel.
Neemt de minister initiatieven naar aanleiding van deze aankondigingen vanuit Rusland, een verre
maar toch reële (groei)markt voor Vlaamse land- en tuinbouwproducten? Na de eerdere problematiek
m.b.t. de EHEC-bacterie was zo’n situatie ook al eens aan de orde, de varkenssector kampt al
jarenlang met een prijszettingsprobleem zodat elk nieuw probleem onze Vlaamse varkensboeren wel
zeer slecht uitkomt. Is het de minister overigens bekend of vermelde partijen varkensvlees van lage
kwaliteit uit onze regio kwamen en zo niet, wordt dit dan via de gepaste kanalen wereldkundig
gemaakt?
Download