het methodologisch dossier downloaden

advertisement
Methodologisch dossier
KADER VOOR HET PARTNERSHIP TUSSEN
ACTIRIS EN DE BRUSSELSE OCMW’S
voor begeleidingsacties ten gunste van de
rechthebbenden op het leefloon of op een equivalente
financiële maatschappelijke hulp
2008 – 2013
Kader voor het partnership 2008-2013 OCMW’S
1
1. Type acties in de fase « Onthaal, uitwerking en definitie van het beroepsproject »
Per type actie :
-
Naam van de actie.
-
Is het een individuele of een groepsactie?
Voor de groepsacties : de omvang van de groep, de samenstellingswijze en de werkingsregels
vermelden.
- Als dit van belang is, de periodiciteit vermelden : minimale en maximale periodiciteit.
Kader voor het partnership 2008-2013 OCMW’S
2
-
Beschrijving van de actie : geef een nauwkeurige beschrijving van de inhoud, het verloop en
de praktische modaliteiten van de actie.
Kader voor het partnership 2008-2013 OCMW’S
3
-
De gebruikte instrumenten : geef een opsomming en een beschrijving van de instrumenten,
de technieken en de hulpmiddelen.
-
Plaats waar de actie plaatsvindt : beschrijf de plaats waar de actie wordt georganiseerd.
Kader voor het partnership 2008-2013 OCMW’S
4
-
De inschakelingswerker/animator : diploma, statuut, aanvullende opleidingen en ervaring.
-
Andere personeelsleden die voor de acties worden ingezet : functie, diploma, statuut.
Kader voor het partnership 2008-2013 OCMW’S
5
2.
Type acties in de fase « Oriëntatie en opvolging van de (voor)opleiding
Per type actie :
-
Naam van de actie.
-
Is het een individuele of een groepsactie?
Voor de groepsacties : de omvang van de groep, de samenstellingswijze en de werkingsregels
vermelden.
- Als dit van belang is, de periodiciteit vermelden : minimale en maximale periodiciteit.
Kader voor het partnership 2008-2013 OCMW’S
6
-
Beschrijving van de actie : geef een nauwkeurige beschrijving van de inhoud, het verloop en
de praktische modaliteiten van de actie.
Kader voor het partnership 2008-2013 OCMW’S
7
-
De gebruikte instrumenten : geef een opsomming en een beschrijving van de instrumenten,
de technieken en de hulpmiddelen.
-
Plaats waar de actie plaatsvindt : beschrijf de plaats waar de actie wordt georganiseerd.
Kader voor het partnership 2008-2013 OCMW’S
8
-
De inschakelingswerker/animator : diploma, statuut, aanvullende opleidingen en ervaring.
-
Andere personeelsleden die voor de acties worden ingezet : functie, diploma, statuut.
Kader voor het partnership 2008-2013 OCMW’S
9
3. Type acties in de fase « Hulp bij het zoeken naar werk »
Per type actie :
-
Naam van de actie.
-
Is het een individuele of een groepsactie?
Voor de groepsacties : de omvang van de groep, de samenstellingswijze en de werkingsregels
vermelden.
- Als dit van belang is, de periodiciteit vermelden : minimale en maximale periodiciteit.
Kader voor het partnership 2008-2013 OCMW’S
10
-
Beschrijving van de actie : geef een nauwkeurige beschrijving van de inhoud, het verloop en
de praktische modaliteiten van de actie.
Kader voor het partnership 2008-2013 OCMW’S
11
-
De gebruikte instrumenten : geef een opsomming en een beschrijving van de instrumenten,
de technieken en de hulpmiddelen.
-
Plaats waar de actie plaatsvindt : beschrijf de plaats waar de actie wordt georganiseerd.
Kader voor het partnership 2008-2013 OCMW’S
12
-
De inschakelingswerker/animator : diploma, statuut, aanvullende opleidingen en ervaring.
-
Andere personeelsleden die voor de acties worden ingezet : functie, diploma, statuut.
Kader voor het partnership 2008-2013 OCMW’S
13
Download