Samenwerking Campus Parnas en OCMW Dilbeek in kader van een

advertisement
Samenwerking Campus Parnas en OCMW Dilbeek in kader van een
dementievriendelijk Dilbeek
Dementie is een ongeneeslijke ziekte waarbij de personen in de eerste plaats af te
rekenen krijgen met geheugenproblemen. Vergeetachtigheid, problemen met
oriëntatie en plannen, onrust ,moeite met bepaalde handelingen zoals
bv.aankleden zijn enkele symptomen van deze ziekte, waaraan wereldwijd meer
dan 35 miljoen mensen lijden.
Talrijke studies tonen bij ouderen tonen aan dat sportief bewegen een positief
effect heeft op de cognitieve vaardigheden. Lichamelijke activiteiten
beïnvloeden op een positieve manier niet alleen het normale verloop van
dementie, maar bevorderen ook de levenskwaliteit. Om meer aandacht te
besteden aan het bewegingsaspect werd vorig jaar een samenwerking
gerealiseerd tussen het OCMW van Dilbeek en de studenten van de
lerarenopleiding lichamelijke opvoeding en bewegingsrecreatie van
Campus Parnas. Omwille van het grote succes werd beslist van dit jaar een
gelijkaardig project tot stand te brengen. Gedurende 5 dinsdagnamiddagen
worden aan senioren met dementie bewegingsactiviteiten zoals dans, gymnastiek
en andere sportieve activiteiten aangeboden. Zeven studenten van HUB-Parnas,
hogeschool lerarenopleiding lichamelijke opvoeding, bieden onder begeleiding van
de medewerkers van het OCMW en een docent van de hogeschool verschillende
bewegingsactiviteiten aan. Het is de bedoeling om in een ontspannen sfeer door
een ruim aanbod van bewegingsmogelijkheden met klein en groot materiaal de
verschillende zintuigen en de geheugenfunctie aan te spreken bij de senioren. Bij
de verschillende spelvormen zullen vooral de mogelijkheden van de deelnemers
extra benadrukt worden zodat zij een goed gevoel hebben en ten volle kunnen
genieten van het aanbod. Voor de studenten is dit ook een leerrijke ervaring: door
dit iniatief wordt het sociaal contact met senioren met dementie bevorderd. Ze
leren in het kader van hun opleiding ook van een aangepast bewegingsprogramma
op te stellen, uit te voeren en nadien te evalueren. Op deze manier leveren zij een
zeer positieve bijdrage tot bewustmaking en erkenning van dit maatschappelijk
probleem.
Download