De ziekte van Alzheimer is een veel Symptomen zijn niet

advertisement
De ziekte van Alzheimer is een veel
Symptomen zijn niet altijd
voorkomende vorm van dementie
Maar liefst 70 % van de mensen met
dementie lijden aan deze vorm.
herkenbaar. Het begint vaak met
stoornissen in het geheugen.
hoe verder de ziekte vordert
ontstaan er problemen met het denken en het spreken. Gedragsproblemen en veranderingen in het
karakter komen vaak voor bij personen met dementie.
Alles waarbij iemand zich moet concentreren kost een persoon met de ziekte van Alzeimer
ontzettend veel energie, bijvoorbeeld, bij een televisie uitzending, een gesprek of problemen
oplossen en keuzes maken.
Een persoon met de ziekte van Alzheimer krijgt naarmate de ziekte vordert problemen met het
onthouden van gebeurtenissen die kort geleden gebeurd zijn, zich oriënteren, het juiste woord
vinden en ook met nieuwe dingen leren.
Steeds meer zenuwcellen en verbindingen tussen de cellen gaan bij dementie kapot, dit komt
doordat er eiwitophopingen in de cellen terecht komen, dit beschadigd de cellen en de verbindingen
tussen de cellen. Hierdoor functioneren de hersenen minder goed.
Dementie is in de meeste gevallen niet erfelijk. Dit ziekte beeld komt echter wel vaak voor, maar
liefst 1 op de 5 mensen krijgen dementie.
Er wordt veel wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de erfelijkheid van de veel verschillende
vormen van dementie. Het is mogelijk om een DNA onderzoek te laten doen naar de aanleg voor een
erfelijke aandoening. Dit gebeurd in een klinisch genetisch centrum. Via de stamboom van een
persoon wordt nagegaan hoe vaak en bij wie de ziekte in de familie voorkomt. Zo maakt men een
schatting van de kans om de ziekte te krijgen.
Ook kan er een bloedonderzoek worden gedaan. Hierbij wordt er gekeken of er een verandering in
de genen is die erfelijke dementie kan veroorzaken.
Omgaan met iemand die lijdt aan ze ziekte van Alzheimer is niet gemakkelijk. Probeer zoveel
mogelijk aan te sluiten bij de veranderde belevingswereld. Iemand corrigeren heeft weinig zin, vaak
helpen rust en structuur.
Prikkel de zintuigen zoveel mogelijk, dan is de kans dat iemand nieuwe informatie beter opneemt
groter. Ondersteun het gevoel van tijd, gebruik daarom een geheugensteun bijvoorbeeld, een klok.
Praten en begrip tonen is soms al genoeg, een persoon met dementie kan angstig worden omdat hij
zelf niet weet wat er met hem gebeurd, of hij kan zich verloren voelen in een voor hem vreemde
omgeving, ga het gesprek niet uit de weg, blijf kalm en bewaar de rust.
Geschreven door : Kimberley van Wijk.
Download