Contact maken en contact houden

advertisement
Contact maken en contact
houden
 Blijf binnen het gezichtsveld en houdt
oogcontact
 Iemand met dementie wil je graag
kunnen zien
Contact maken en contact
houden
 Benader iemand met dementie niet
van achteren
 Dit veroorzaakt vaak een
schrikreactie, omdat voor iemand met
dementie achter hun rug “niets meer
bestaat”
Contact maken en contact
houden
 Zorg ervoor dat je de aandacht vast
blijft houden
 Bijvoorbeeld door even aanraken of
door te zeggen: “Kijk maar even naar
mij” Zonder aandacht van iemand
met dementie valt jouw verhaal
uiteen.
Contact maken en contact
houden
 Neem, zo mogelijk, de ooghoogte aan
van de ander.
 Of beter nog, maak je kleiner, zodat
iemand met dementie op je neer kan
kijken.
Contact maken en contact
houden
 Neem even de tijd, voordat je met
een handeling begint.
 Kijk samen ergens naar. Raak de
ander even aan. Lach naar de ander.
Dit heet “Afstemmen”
Contact maken en contact
houden
 Praat niet harder dan nodig.
 Luid spreken voelt voor iemand met
dementie vaak als: “Je bent boos op
me”
Contact maken en contact
houden
 Praat niet met de stem van “de
Kleuterjuf”.
 Dit kan aanvoelen als kleinerend of
boos. Praat liever met een zachte,
lage stem. Dit voelt als vertrouwd en
behaaglijk.
Contact maken en contact
houden
 Praat langzaam.
 Mensen met dementie hebben vaak al
zoveel moeite om je te volgen.
Contact maken en contact
houden
 Gebruik korte en duidelijke zinnen.
 In een zin, waarin je meerdere
onderwerpen gebruikt raakt de ander
het spoor bijster.“Ik kom u helpen
met eten, dan kunt u daarna even
gaan slapen”
Contact maken en contact
houden
 Gebruik zoveel mogelijk heldere en
concrete taal.
Contact maken en contact
houden
 Sluit aan op het woordgebruik van de
ander. Gebruik zijn/haar
sleutelwoorden.
 Je “papegaait” dan een woord dat de
ander in gesprekjes vaak gebruikt.
Contact maken en contact
houden
 Stel geen meerkeuze vragen.
 Naarmate het ziekteproces vordert
vinden mensen met dementie het
steeds lastiger om keuzes te maken.
Dit kost hen erg veel moeite en
energie. Vaak kunnen ze de afweging
niet meer maken.
Contact maken en contact
houden
 Ondersteun je woorden met
herkenbare signalen.
 Mensen met dementie vinden het
vaak lastig om betekenis aan
woorden te geven. Herkenbare
signalen (eet- of drinkgebaar)
begrijpen ze beter.
Contact maken en contact
houden
 Wees alert op non-verbale signalen
van de ander.
 Zij vinden het vaak moeilijk om de
juiste woorden te vinden. Ze
gebruiken dan vaak gezichtsuitdrukkingen of handgebaren om iets
duidelijk te maken.
Download