Dementie: niet ziekte maar mens centraal

advertisement
24 juni 2016, pag. 30
Dementie: niet ziekte
maar mens centraal
HANS WILLEMS
LEEUWARDEN Met een lectoraat
over dementie legt Stenden Hogeschool de broodnodige verbinding tussen wetenschap,
praktijkonderwijs en zorg.
Zwemmen met iemand die aan
dementie lijdt kan riskant zijn,
maar moet je het daarom laten?
Nee natuurlijk niet. Anne-Mei
The, wetenschapper aan de Universiteit van Amsterdam en sinds
gisteren lector aan Stenden Hogeschool, is hartstochtelijk pleitbezorger van de zogeheten sociale benadering van dementie.
Veel te vaak leggen artsen en
instellingen de nadruk op de medische kant van de kwaal en
wordt de mens daarachter daardoor onvoldoende gezien. Bovendien is er nog te weinig oog
voor zijn of haar omgeving: mantelzorgers. ,,Zij besparen de samenleving met hun inzet bakken
met geld, maar in ons zorgstelsel
krijgen ze daarvoor niet de erkenning, laat staan de steun die ze zo
hard nodig hebben.’’
Het lectoraat is ontwikkeld
door Stenden, het Friesland College en de Kwadrantgroep (onder
andere Palet en Friese Wouden).
Gezamenlijk willen zij onderzoek
doen om de zorg aan dementerenden en mantelzorgers te ver-
Anne-Mei The.
FOTO HOGE NOORDEN/JACOB VAN ESSEN
beteren. Daarvoor zal onder andere nodig zijn dat er een nieuwe
invulling komt van bepaalde beroepsprofielen. Het afgelopen
jaar zijn daarvoor al verschillende projecten in gang gezet, zoals
de verhalenbank, het project
‘Kammeraat’ en ontmoetingsplaatsen.
,,Het leed dat dementie veroorzaakt kunnen we niet wegnemen,
maar de benadering van de patient en zijn omgeving kan zoveel
beter. Het perspectief van de
mensen om wie het werkelijk
gaat, is te lang verborgen gebleven.’’
Download