Prof. dr. A.M. (Anne Margriet) Pot is momenteel werkzaam bij de

advertisement
Prof. dr. A.M. (Anne Margriet) Pot is momenteel werkzaam bij de
Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) in Geneve. Haar aandachtgebieden zijn dementie
en ouderen en langdurige zorg. Zij is onder meer betrokken bij de ontwikkeling van een
wereldwijde ehealth portal dementie en het ‘World Report on Healthy Aging’. Daarnaast
is zij hoogleraar ouderenpsychologie bij de Afdeling Klinische Psychologie van de Vrije
Universiteit te Amsterdam en honarary professor bij de Afdeling Psychologie van de
Universiteit van Queensland in Australië. Zij is geregistreerd gezondheidszorgpsycholoog
en adviseur van de Sectie Ouderenpsychologen van het Nederlands Instituut van
Psychologen (NIP) en treasurer-elect van de International Psychogeriatric Association
(IPA). Zij is regelmatig gastspreker op (inter)nationale congressen. Tot oktober 2014 is
zij hoofd van het Programma Ouderen van het Trimbos-instituut in Utrecht geweest.
In de afgelopen 25 jaar heeft Anne Margriet Pot zich gericht op de verbetering van de
geestelijke gezondheid van ouderen in wetenschappelijk onderzoek, (post)academisch
onderwijs en klinische praktijk. Zij heeft rond de 200 nationale en internationale
wetenschappelijke en vakpublicaties op haar naam staan en is eerste redacteur van het
Handboek Ouderenpsychologie dat op dit moment gereviseerd wordt. Haar
wetenschappelijk onderzoek heeft zich de laatste jaren voornamelijk gericht op de
ontwikkeling van evidence-based interventies voor ouderen en hun mantelzorgers en het
evalueren van de kwaliteit van zorg. Zij was initiator en uitvoerder van twee landelijke
monitoren, één naar de kwaliteit van zorg voor mensen met dementie (Monitor
Woonvormen Dementie) en één naar de ambulante psychiatrische zorg voor ouderen
(MEMO).
Download