Geef samen kleur aan de dag

advertisement
Kammeraat
een maatje voor thuiswonenden
met dementie
Geef samen kleur
aan de dag
Geef samen kleur aan de dag
Een maatje. Iemand die je niet behandelt als ‘zielig’, maar als
vol­waardig persoon met de gewone, menselijke behoeften om erbij te
horen, serieus genomen te worden, contact te hebben met mensen of
dieren, en dingen te doen die het leven kleur geven. Dat is Kammeraat.
Er is veel aandacht voor de medische kant van het leven met
dementie (diagnose, onderzoek naar medicijnen, verpleeghuiszorg).
Ondersteuning die het dagelijks leven met dementie makkelijker
of fijner maakt, is er nog te weinig. Mensen staan er na de diagnose
dementie grotendeels alleen voor, vooral in de lange periode dat ze
gewoon thuis wonen.
Verbinding met de buitenwereld
Kammeraat (Fries voor kameraad) is er voor thuiswonende mensen
met dementie: iemand die u naar behoefte gezelschap, een luisterend
oor of praktische ondersteuning biedt. Iemand die sociale activiteiten
met u onderneemt en zo de verbinding met de buitenwereld verstevigt
of in stand houdt.
Misschien wilt u bijvoorbeeld gewoon uw hond uitlaten of op een
terrasje zitten, maar bent u bang om de weg kwijt te raken, of houdt
iets anders u tegen. Kammeraat is opgeleid om u te helpen sociale
situaties met vertrouwen op te zoeken. Past samen thuis een boek
lezen, een praatje maken of in de tuin bezig zijn beter bij u? Ook
dat kan. Kammeraat is er om samen kleur te blijven geven aan
uw dagelijkse leven. En misschien vindt uw naaste het prettig om
ondertussen iets anders te doen.
Klikt het?
Omdat Kammeraat een maatje voor u wil zijn, is een wederzijdse klik
heel belangrijk. Daarom besteden wij veel aandacht aan het zoeken
naar een Kammeraat die goed bij u past.
Samenwerking Stenden Hogeschool
Het idee voor Kammeraat komt voort uit de Sociale Benadering
van Anne-Mei The (hoogleraar Langdurige Zorg en Dementie,
lector Sociale Benadering Dementie) en haar samenwerking
met Stenden Hogeschool. Vanuit deze brede benadering kijken
we niet alleen naar de medische kanten van het leven met
dementie (wat gebeurt er fysiek bij mij/iemand met dementie?),
maar juist ook naar de psychologische (hoe kan ik daarmee
omgaan?) en sociale kanten (wat betekent dit voor relaties met
anderen?). Met passende ondersteuning op psychologisch en
sociaal gebied valt veel te winnen: de kwaliteit van uw leven en
de kans dat u langer zelfstandig kunt blijven wonen nemen toe.
Stenden Hogeschool wil studenten Sociaal ­Pedagogische
Hulpverlening (SPH) graag opleiden in deze Sociale Benadering.
Studenten en docenten werken mee aan de ontwikkeling van
psychologische en sociale ondersteuning voor mensen met
dementie en hun mantelzorgers, zoals Kammeraat.
Het effect van Kammeraat op de kwaliteit van uw leven
bekijken wij graag met u in de Proeftuin Dementie Friesland.
Zo zorgen we er samen voor dat Kammeraat echt aansluit bij
uw behoeften.
Tweedejaars studenten SPH hebben gesolliciteerd naar de
functie van Kammeraat, die zij onder professionele begeleiding
zullen uitoefenen. Ook mensen met een andere achtergrond
kunnen zich laten opleiden tot Kammeraat. Na een zorgvuldige
selectieprocedure krijgen geschikte kandidaten een intensieve
opleiding om hun rol als Kammeraat goed te kunnen vervullen.
bringing vision to life
Frequentie
Van enkele uurtjes per week tot enkele dagen of dagdelen per
maand, van alles is mogelijk. Om elkaar te leren aanvoelen is
enige regelmaat in het contact wel aan te raden.
Kosten
U kunt gedurende een jaar deelnemen aan het proefproject.
Als tegenprestatie vragen wij u om mee te werken aan ons
onderzoek naar het effect van Kammeraat op uw kwaliteit
van leven. Na bewezen meerwaarde tijdens het proefjaaar
zal Kammeraat een betaalde dienst worden. In overleg met
u helpen wij dan met het zoeken naar en aanvragen van
financieringsmogelijkheden.
Belangstelling?
Bent of kent u iemand die baat zou hebben bij Kammeraat?
Of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met:
Secretariaat Tao of Care
T 020 820 11 88, [email protected]
www.mijnkameraad.nl
Download