Programma Alzheimer Café Oss-Maasland

advertisement
Programma Alzheimer Café Oss-Maasland
september t/m december 2017
In augustus is het Alzheimer Café gesloten.
Maandag 11 september
Wat kun je nog regelen bij een beginnende dementie?
Mr. Barbara van Kampen, notaris
U krijgt informatie over de mogelijkheden en regels die er zijn voor bescherming van
mensen die door hun dementie niet over alles meer zelf kunnen beslissen.
Het levenstestament, de machtiging, mentorschap, bewindvoering en onder curatele
komen aan de orde.
Astrid Bekker zal deze avond ook aanwezig zijn. Zij vertelt over haar werk als
bewindvoerder aan de hand van voorbeelden uit de praktijk.
Maandag 9 oktober
Medicatie bij dementie
Peter Mourad, apotheker
U krijgt informatie over geneesmiddelen die verslechtering van het geheugen en de
denkprocessen proberen tegen te gaan. Deze geneesmiddelen worden op beperkte
schaal voorgeschreven. Daarnaast worden geneesmiddelen besproken die tegen
eventueel optredend probleemgedrag, zoals onrust of agressie, worden gebruikt. Ook
vertelt de apotheker hoe een gezonde leefstijl het gebruik van medicijnen kan beperken.
Na de pauze zal er voldoende gelegenheid zijn om uw vragen te stellen en na te praten.
Maandag 13 november
Hoe is het om mantelzorger te zijn van iemand met dementie?
Esther van der Pas, casemanager en Eef Rubbens, ouderenconsulent bij ONS welzijnArmslag/DemenTalent
Je partner/familielid verandert, de toekomst wordt onzeker, je gaat taken overnemen en
praktische zorg bieden. De psychische belasting kan groot zijn, je neemt al afscheid van
iemand die er nog is. Maar er zijn ook positieve ervaringen van mantelzorgers.
Hierover praten we met mantelzorgers en u krijgt ook tips over waar u terecht kunt voor
hulp en ondersteuning.
Maandag 11 december
Wat is dementie?
Klinisch geriater Mascha Kuijpers
Wanneer is er sprake van dementie ?
Wat zijn de oorzaken?
Wat is er aan te doen?
De dokter geeft hier uitleg over en zij zal ook ingaan op uw vragen.
Inlichtingen
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
Eef Rubbens tel. 06-36518920, e-mail:
[email protected]
www.alzheimer-nederland/oss-uden-veghel
Het Alzheimer Café wordt georganiseerd door ONS welzijn,
de Alzheimerafdeling Oss-Uden-Veghel, BrabantZorg en Samen In Zorg.
Download