Erik JA Scherder - Vergeetmenietje

advertisement
Wie is Erik Scherder?
 Hoogleraar Bewegingswetenschappen
Rijksuniversiteit Groningen met als specialisatie
dementie
 Hoogleraar Klinische Neuropsychologie Vrije
Universiteit Amsterdam
 Fysiotherapeut
 Pionier in de begeleiding van ouderen met
dementie
 Twee passies: Pijnbestrijding en het belang van
bewegen bij mensen met dementie.
 Hij hoopt dat ouderen ‘geen wegkwijnende oude dag
hebben.’
 Won in 2009 de VU – onderwijsprijs.
Volgens de jury ‘weet de heer Scherder zijn passie voor
het onderwijs over te brengen op studenten.
Onderwijs is voor hem 'een avontuur dat je met elkaar
aangaat'’.
Werkzaam bij
 Faculteit Medische Wetenschappen / UCMG, NL
Afdeling: Interfacultair Centrum voor
Bewegingswetenschappen
 Faculteit Gedrags – en maatschappijwetenschappen, NL
Afdeling: Bewingswetenschappen: Motor Imagery,
Observatie & Imitatie — Leerstoelen
Bewegingswetenschappen
Leeropdracht
 De ontwikkeling van niet – medicamenteuze
behandelmogelijkheden van Alzheimer en andere
typen dementie.
Door stimulatie van lichte lichamelijke inspanning
met de handen en het gezicht, die kunnen leiden tot
verbeteringen van cognitieve functies die behoren tot
het voorste deel van de hersenen.
Relatie tussen Alzheimer en bewegen
 Hoe fysiek actiever op jonge leeftijd  hoe minder




dementie op latere leeftijd
Ook als men pas op hun 65ste pas sport
Bewegen verrijkt de hersenen
Cognitie en gedrag zijn gebouwd op de motoriek, ze
hebben hetzelfde neurale systeem. In een vroeg
stadium van Alzheimer gaat de sociale cognitie
achteruit omdat de hersenfuncties achteruit gaan
“Biedt een constructief programma aan. Passiviteit
leidt tot gedragsstoornissen.”
Motto: “Use it or lose it”
 Stimuleren van de hersenen van dementerende ouderen
 Geestelijke achteruitgang remmen
 Hersengymnastiek, nieuwe taal leren of puzzelen, helpt
 Scherder = actief bewegen bestrijdt de achteruitgang.
Een stevige wandeling bevordert de doorbloeding van de
hersenen en werkt dus heilzaam.
Onderzoek: Yves Rolland
 67 alzheimerpatiënten
 Gemiddeld 83 jaar
 Bewogen 2 keer per week een uur
 Stevig wandelen, oefeningen voor uithoudingsvermogen,
kracht in de benen en balans.
 Er was een controlegroep (67 patiënten die niet bewogen)
 Na een jaar was de achteruitgang in de dagelijkse
activiteiten minder bij de actieve groep dan bij de inactieve
groep
Erik scherder: bewegingsprojecten en
pijbestrijding
 Deelproject 1: lopen
Doel: lopen gedurende dertig minuten per dag, vijf dagen per
week. Te vervullen op afdelingen waar ouderen wonen met een
(beginnende) dementie.
 Deelproject 2: kauwen
Niet iedere oudere met een (beginnende) dementie is in staat
om te lopen. Deze mensen kunnen echter vaak nog wel andere
motorische acties uitvoeren. Uit verschillende onderzoeken
komt naar voren dat kauwen de doorbloeding van het brein
bevordert en dat het verbetering teweeg kan brengen in het
cognitief functioneren. Vandaar dat een verbetering van het
kauwvermogen (tandheelkunde, mondhygiëne, eten en drinken)
wordt vervuld op afdelingen waar ouderen met een dementie
wonen.
 Deelproject 3: pijnbestrijding
Dit vervultraject zal bestaan uit een effectieve
behandeling van pijn bij ouderen met een
(beginnende) dementie, waardoor tevens de stemming
zal verbeteren en de patiënt meer in staat zal zijn tot
lichamelijke activiteiten.
Achtergrond: mensen met dementie kunnen pijn vaak
niet meer goed aangeven. Niet herkende pijn kan
onnodige immobiliteit tot gevolg hebben, en depressie.
En beide gevolgen hebben ook nog eens een negatieve
invloed op het cognitief functioneren
Download