Contactgegevens - dementievriendelijk Brugge

advertisement
AANVRAAG VOORDRACHT
‘Samen voor een dementievriendelijk Brugge!’
www.dementievriendelijkbrugge.be
Graag opsturen naar:
POST Fotonhuis, Biskajersplein 2, 8000 Brugge of
MAIL [email protected] of
Contactgegevens (alles invullen aub)
Naam (aanspreekpersoon): ………………………………Voornaam : ……………………….....
Functie:…………………………………………………………………………………………....
Organisatie: ………………………………………………………….…………………………...
onderwijs verenigingsleven -sport cultuur horeca/winkel/onderneming
Wat zijn de voornaamste activiteiten van uw organisatie en waar is ze actief?
………………………………………………………………………………………………….....
………………………………………………………………………………………………….....
Adres: ……………………………………………..………………..………………..…………...
Website:……………………………......................Mail:……………………...............................
Tel. ………………………………..……..…GSM:………………………… ……..………….....
Vormingsvraag
Doelgroep:  familie-burgers  kinderen  horeca/winkel/onderneming  vrijwilligers
 professionele hulpverleners  ....................................................................................................
Voorkeursdata (graag drie vermelden): (1)……..………(2)………….…..(3)…………………
Voorkeursuur: .………………Locatie:………………………………………………………...
Verwacht aantal deelnemers: ......................................................................................................
Wijze van bekendmaking / PR (door organisatie zelf): ……………………………………….....
………………………………………………………………………………………………….....
………………………………………………………………………………………………….....
Overige vragen (bv. graag videomateriaal, oefeningen, …):
………………………………………………………………………………………………….....
………………………………………………………………………………………………….....
Een voordracht dementie:
 Wordt gegeven door een ervaringsdeskundige en/of professioneel
 Behandelt: beeldvorming, wat is dementie, herkenning van de ziekte,
belevingsaspecten, omgangs- en communicatietips + uitleg over het project, korte
uitwisseling over mogelijkheden binnen de eigen organisatie
 Biedt mogelijkheid tot stellen van vragen en uitwisseling van ervaring na afloop.
 Duurt 1,5 uur en kost 75 €
Alle organisatoren zullen door ons persoonlijk gecontacteerd worden
Download