PERSOONLIJKE GEGEVENS SOORT LES BESCHIKBAARHEID

advertisement
LESINSCHRIJVING LTC DE HEERENDUINEN
ZOMER 2014
Start: vanaf 7 april 2014
Indien de lessen uit meer/minder personen bestaat wordt het verschil verrekend.
Een lesuur bestaat uit 50 minuten en een leshalfuur uit 25 minuten.
Lessen alleen mogelijk indien u lid van de club bent.
BIJ VOORKEUR ONLINE INSCHRIJVEN VIA WWW.TENNISSCHOOLKENNEMERLAND.NL
PERSOONLIJKE GEGEVENS
Voornaam
M
V
Achternaam
Adres
Postcode
Woonplaats
Telefoon
Email
Geb.datum
Niveau
Junior
Senior
9
8
7
6
5
4
3
Vraag of
opmerking
of medelessers
SOORT LES
Senioren: 16 weken priveles van 1 lesuur, € 680,Senioren: 16 weken duo les van 1 uur, € 340,Senioren: 16 weken groepsles van 1 uur met 4 personen, € 170,Senioren: 16 weken priveles van een half uur, € 340,Senioren: 16 weken duoles van een half uur, € 170,-
BESCHIKBAARHEID (GEEF ZO VEEL MOGELIJK TIJDEN AAN)
OPSTUREN/AFGEVEN AAN
Florian Labij van de Pol, Dreef 5a, 1861 TX, Bergen Tel. 06-41482549
Heeft u andere wensen of is iets niet duidelijk, dan kunt u mij altijd bellen.
Download